Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

g

ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20 червня 2018 року м.Горохів № 23-р

Про затвердження Порядку

проведення конкурсу на зайняття

посади директора комунальної установи

„Інклюзивно-ресурсний центр”

 

Відповідно до ст. 55. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», рішення районної ради « Про створення комунальної установи  „Інклюзивно – ресурсний центр” Горохівської районної ради Волинської області» від 05.06.2018 № 22/10:

 

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний центр” Горохівської районної ради Волинської області (додається).

2. Відділу освіти, молоді та спорту Горохівської райдержадміністрації підготувати проект розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття посади директора комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний центр” Горохівської районної ради Волинської області  та подати в районну раду.

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на головного спеціаліста відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради, комунального майна та роботи із зверненнями громадян Супрун Л.В.

                               

Голова районної ради                                                               Т.Щерблюк

                                                                              

Білик 22672

        

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної ради

від 20.06.2018 № 23-р

 

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на зайняття посади директора

комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний центр”

Горохівської районної ради Волинської області

1.                      Загальні положення

 

1.1.Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний центр” Горохівської районної ради Волинської області (далі - вакантна посада), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

1.2.Проведення конкурсу здійснюється відповідно до професійної компетентності кандидатів на вакантну посаду директора комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний центр” Горохівської районної ради Волинської області (далі –Центр)  на основі оцінювання їх особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

1.3. Вимоги до кандидатів:

- вища освіта не нижче ступеня магістраабо освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;

- стаж роботи за фахом не менше п’яти років.

1.4. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

−                        забезпечення рівного доступу;

−                        політичної неупередженості;

−                        законності;

−                        довіри суспільства;

−                        недискримінації;

−                        прозорості;

−                        доброчесності;

−                        ефективного і справедливого процесу відбору.

1.5. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади приймає Горохівська районна рада. Строк протягом якого приймаються документи становить 30 днів з моменту оприлюднення оголошення про конкурс відповідно до пункту 2.1.

1.6. Конкурс проводиться поетапно:

- прийняття рішення про оголошення конкурсу;

- оприлюднення оголошення конкурсу;

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- проведення конкурсного відбору;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу;

- прийняття рішення про рекомендацію Горохівській районній раді, укласти контракт з переможцем конкурсу.

1.7. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади (далі - кандидати).

1.8. Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.

2. Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду та оголошення про проведення конкурсу

2.1.Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади оприлюднюється на офіційному веб-сайті Горохівської районної ради наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення  конкурсу.

 

3. Склад, порядок формування та повноваження конкурсної комісії

3.1.Конкурс на зайняття вакантної посади проводить комісія, у складі голови комісії, заступника, секретаря і членів комісії.

3.2.Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб, (додаток 1.)

3.3.Основною формою роботи комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії скликається головою або заступником в разі відсутності голови, по мірі необхідності. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії, в разі якщо розподіл голосів є рівним, вирішальним є голос голови комісії.

4. Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі

     4.1. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
  • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
  • довідку про відсутність судимості;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

4.2.   Секретар комісії веде облік та реєструє всі документи для участі в конкурсі, надіслані особами, які бажають взяти у ньому участь, у разі необхідності надає консультації та роз'яснення з приводу заповнення документів.

4.3. Секретар комісії проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам.

     4.4. Конкурсна комісія упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі:

  • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
  • оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

 

5. Проведення співбесіди з кандидатами та визначення переможця конкурсу

5.1.Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Співбесіду проводить конкурсна комісія.

5.2. Про час і місце проведення співбесіди комісія повідомляє кандидатів не менше як за п’ять робочих дні.

5.3. Належним чином повідомлені кандидати, які вчасно не з'явилися для проходження співбесіди вважаються такими, що припинили участь в конкурсі.

5.4. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, мотиваційного листа  та співбесіди з кандидатами, на своєму засіданні здійснює визначення переможця конкурсу для зайняття вакантної посади шляхом голосування, більшістю голосів від загального складу конкурсної комісії та рекомендує голові районної  ради укласти з ним контракт.

5.5. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

5.6.У разі виникнення питань непередбачуваних цим порядком, конкурсна комісія має право керуватися Типовим положенням про конкурс на посаду керівника, затвердженим наказом  Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року №291.

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації                                                 В. Білик

 

 

 

Додаток 1

до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора „Інклюзивно-ресурсного центру”

Горохівської  районної ради Волинської області

Склад конкурсної комісії з відбору претендентів на зайняття посади директора комунальної установи  „ Інклюзивно-ресурсний центр” Горохівської районної ради  Волинської області

 

Голова комісії

Білик Віктор Іванович Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, голова постійної комісії районної ради з питань з питань освіти, культури, спорту, духовного відродження та роботи з молоддю

Заступник голови комісії

Клемба Віталій Богданович

Заступник голови районної ради

Секретар комісії

Супрун Людмила Василівна

 Головний спеціаліст відділуз питань юридичного забезпечення діяльності ради, комунального майна та роботи із зверненнями громадян районної ради

 

Члени комісії:

Цимбалюк Микола Володимирович

 

Якимчук Олег Миколайович

 

Корець Ангеліна Йосипівна

Начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради, комунального майна та роботи із зверненнями громадян районної ради

Головний спеціаліст  управління освіти і науки Волинської обласної  державної адміністрації  (за згодою)

 


© Горохівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"