Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж

Положення про виконавчий апарат

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної

ради від 10.02.2016 №  9-р

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат Горохівської  районної ради

 

1. Загальні засади

 

1.1. Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою відповідно до статей 55, 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”.

1.2. Виконавчий апарат очолює голова районної ради відповідно до ч. 4 ст. 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” та здійснює безпосереднє керівництво виконавчим апаратом  районної ради.

1.3. Виконавчий апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом  районної ради, Положеннями про президію районної ради та про постійні комісії районної ради, а також цим Положенням.

1.4. Структура і чисельність виконавчого апарату та витрати на його утримання затверджуються рішенням районної ради за поданням її голови, а зміни до структури в межах чисельності виконавчого апарату районної ради та фонду оплати праці затверджуються головою районної ради відповідно до п. 18 ч. 6 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та прийнятого рішення районної ради, яким уповноважено голову ради як посадову особу на здійснення цих функцій. Штатний розпис виконавчого апарату затверджується в установленому порядку головою ради.

1.5. До складу виконавчого апарату входять:

 

Керівництво

1. Голова районної ради

1

2. Заступник голови районної ради

1

3. Керуючий справами районної ради

1

                   Патронатна служба

 

4. Радник голови районної ради з питань зв’язків з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування та  органами державної влади

1

5. Радник голови районної ради з питань регуляторної політики та спільної власності територіальних громад сіл, селищ , міст району

1

Загальний відділ

6. Начальник загального відділу

1

7. Головний спеціаліст відділу

1

8. Завідувач господарства

1

Відділ з питань юридичного забезпечення діяльності ради та роботи із зверненнями громадян

 

9. Начальник відділу

1

10. Головний спеціаліст відділу

1

11. Спеціаліст І категорії відділу

1

 Фінансово-господарський відділ

12. Начальник фінансово-господарського відділу

1

13. Головний спеціаліст

1

14. Відповідальний черговий

1

15. Водій

1

16. Прибиральник службових приміщень

1

Всього

16

 

2. Основні завдання, обов’язки та права виконавчого апарату районної  ради

 2.1. Основним завданням виконавчого апарату є здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, депутатських фракцій і груп, сприяння взаємодії районної ради з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

2.2. Виконавчий апарат відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Вносить і узагальнює пропозиції до проекту плану роботи районної ради на півріччя та подає їх для розгляду голові, заступнику голови, постійним комісіям, президії районної ради. Забезпечує контроль за його виконанням.

2.2.2. Опрацьовує та подає на розгляд голові районної ради, заступнику голови ради проекти планів засідання президії районної ради, днів депутата районної ради.

2.2.3.  В межах своєї компетенції надає практичну допомогу постійним та іншим комісіям районної  ради у здійсненні контролю за ходом виконання районного бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку району , інших програм, рішень районної ради, виконанням районною державною адміністрацією повноважень, делегованих їй районною радою.

2.2.4. Надає допомогу депутатам, постійним комісіям районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією.

2.2.5.  Розробляє і здійснює організаційні, правові, матеріально-технічні та інші заходи по підготовці та проведенню сесій районної ради.

2.2.6.  Готує проекти рішень та інших документів для розгляду на сесії районної ради з питань, що належать до її компетенції.

2.2.7. Здійснює в установленому порядку організаційне та матеріально-технічне забезпечення виборів і референдумів, надає відповідну допомогу з цих питань органам місцевого самоврядування району.

2.2.8.  Організовує в межах своєї компетенції наради, семінари, робочі зустрічі з головами рад, працівниками виконавчих апаратів рад, здійснює їх правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення. Забезпечує організаційне проведення засідань координаційної ради при голові районної ради.

2.2.9. Вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід роботи органів місцевого самоврядування району, постійних комісій, депутатських формувань та органів самоорганізації населення. Через засоби масової інформації забезпечує гласність їх роботи.

2.2.10. Забезпечує організацію навчання,  підвищення кваліфікації працівників. Формує і організовує роботу з кадровим резервом. Надає відповідну допомогу в цих питаннях органам місцевого самоврядування району.

2.2.11. Забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до районного державного архіву, надає місцевим радам всіх рівнів допомогу в організації цієї роботи.

2.2.12. Забезпечує облік та розгляд звернень громадян, організацію прийому    громадян.   Сприяє   депутатам   районної    ради  у  проведенні цієї роботи.

2.2.13. Через постійні комісії районної ради, депутатів, аналізує суспільно-політичне, соціально-економічне становище в районі та надає відповідні пропозиції з цих питань голові, заступнику голови районної ради. Здійснює через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт районної ради інформування населення про найбільш важливі напрямки діяльності районної ради.

2.2.14.  В межах компетенції спільно з відповідними структурами місцевої влади забезпечує організаційну  підтримку зв’язків районної ради з аналогічними органами інших країн, організацію перебування в районі зарубіжних делегацій та районних делегацій за кордоном.

2.2.15. Надає консультативно-методичну, юридичну допомогу органам місцевого самоврядування щодо об’єднання їх в  асоціації, інші добровільні об’єднання, забезпечує їх зв’язок з Верховною Радою України з цих питань. Забезпечує зв’язок районної ради з партіями, рухами, іншими громадськими організаціями.

2.2.16.  Веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції  районної ради.

2.2.17. Готує телефонні, статистичні довідники та інші матеріали, необхідні для роботи ради, її постійних комісій, депутатів.

2.2.18. Сприяє забезпеченню депутатів, постійних комісій автотранспортом для вирішення питань, пов’язаних із здійсненням депутатських повноважень та проведенням виїзних засідань.

2.2.19. Організовує роботу по розгляду проектів законів України, узагальнює зауваження і пропозиції та направляє їх у Верховну Раду України.

2.2.20. Організовує підготовку пропозицій і висновків по питаннях адміністративно-територіального устрою.

2.2.21. Аналізує і подає голові, заступнику голови районної ради документи і звернення, що надходять до районної ради, готує до них аналітичні, довідкові, правові та інші матеріали і висновки.

2.2.22.  Організовує і подає на розгляд голові, заступнику голови районної ради фінансові розрахунки, пов’язані з діяльністю районної ради, виконавчого апарату, веде облік і здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей, бюджетних коштів.

2.2.23. Здійснює  повноваження  у сфері управління майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст району, забезпечує контроль за ефективністю використання і збереження комунальної власності  підприємствами, установами, організаціями, яким  передано  майно в господарське відання або оперативне управління, а також на умовах позички або в оренду.

2.2.24. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови, заступника голови районної ради.

 


© Горохівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"