Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

ПРОТОКОЛ № 1 засідання постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими орг

 

ПРОТОКОЛ   № 1

засідання постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації

 

 

від 18.12.2015 року                               Присутні:

Голова комісії:

Пащук В.І.

Члени комісії:

Барський Є.М., Чернець В.Ю., Фищук В.М.

Відсутні:

Богонос І.М., Грудзевич І.Т., Казун В.В.

 

На засідання комісії запрошені:

Щерблюк Т.В. – голова районної ради;

Ковальчук В.В. – начальник управління фінансів райдержадміністрації.

 

На засіданні присутній працівник виконавчого апарату районної ради: Фищук В.М., спеціаліст І категорії районної ради.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.  Про обрання заступника голови постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації.

2. Про обрання секретаря постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації.

3. Про проект рішення районної ради „Про районний бюджет на 2016 рік”.

4. Про проект рішення районної ради „Про Регламент районної ради сьомого скликання”.

5. Про проект рішення районної ради „Про Програму підтримки районної суспільно-політичної газети „Горохівський вісник” на 2016-2017 роки”.

 

Слухали:

Пащука В.І., голову постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації, який запропонував окрім зазначених вище питань порядку денного розглянути ще питання „Про звернення Мар’янваської селищної ради з проханням про виділення коштів на утримання місцевої пожежної команди” і „Про відшкодування витрат депутатам районної ради”.

Вирішили:

Підтримати пропозицію Пащука В.І., голови постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації, й включити до порядку денного питання „Про звернення Мар’янваської селищної ради з проханням про виділення коштів на утримання місцевої пожежної команди” і „Про відшкодування витрат депутатам районної ради”.

Голосували:

За – 4, проти – немає, утримались – немає.

 

1:

Слухали:

По першому питанню виступив Пащук В.І., голова постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації, який сказав, що з метою подальшої організації роботи комісії потрібно обрати заступника голови й запропонував на цю посаду кандидатуру Фищука В.М.

Вирішили:

Обрати заступником голови постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації Фищука Валентина миколайовича (Рішення № 1/1 додається).

Голосували:

За – 4, проти – немає, утримались – немає.

 

2:

Слухали:

По другому питанню слухали Пащука В.І., голову постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації, який сказав, що окрім заступника голови комісії ще потрібно обрати секретаря й запропонував на цю посаду кандидатуру Чернець Віти Юріївни.

Вирішили:

Обрати секретарем постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації Чернець Віту Юріївну (Рішення № 1/2 додається).

Голосували:

За – 4, проти – немає, утримались – немає.

 

3:

Слухали:

По третьому питанню виступила Ковальчук В.В., начальник управління фінансів райдержадміністрації, яка представила проект рішення районної ради „Про районний бюджет на 2016 рік” (інформація додається).

Вирішили:

Взяти до відома інформацію Ковальчук В.В., начальника управління фінансів райдержадміністрації, „Про проект рішення районної ради „Про районний бюджет на 2016 рік” і рекомендувати сесії районної ради підтримати проект рішення районної ради „Про районний бюджет на 2016 рік” (Рішення № 3/1 додається).

Голосували:

За – 4, проти – немає, утримались – немає.

 

4:

Слухали:

По четвертому питанню виступив Якимчук О.М., завідувач сектора з питань юридичного забезпечення діяльності ради та роботи із зверненнями громадян, який представив проект рішення районної ради „Про Регламент районної ради сьомого скликання”.

Виступили:

Пащук В.І., голова постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації, який запропонував внести до Регламенту районної ради сьомого скликання наступні зміни:

- доповнити пункт 3 статті 1.8 словами „а їх виступ дозволяється лише за згодою депутатів” й викласти його у такій редакції: „Запрошені на сесію не повинні висловлювати свого ставлення до виступів аплодисментами, вигуками та іншими діями, а їх виступ дозволяється лише за згодою депутатів”;

- вилучити пункт 2.2.4 „Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше зазначеного терміну, або під час сесії, вносяться до порядку денного  сесії районної ради більшістю депутатських голосів”;

- доповнити пункт 2 статті 2.2.5 реченням „Не розглянуті на відповідних постійних комісіях або на президії проекти рішень не можуть виноситись на розгляд сесії районної ради” і викласти його у такій редакції: „Проекти рішень районної ради і пропозиції до них попередньо розглядаються головою, постійними комісіями, президією районної ради. Не розглянуті на відповідних постійних комісіях або на Президії проекти рішень не можуть виноситись на розгляд сесії районної ради. За дорученням голови ради до проекту рішення може готуватись юридичний висновок виконавчим апаратом районної ради.”;

- вилучити з пункту 3 статті 2.4.2 речення „Наприкінці кожного робочого дня сесії 45 хвилин виділяється для обговорення питання „Різне”, замість нього записати „У разі потреби до порядку денного включається питання „Різне” і на його обговорення відводиться до 45 хвилин” і викласти весь пункт  у наступній редакції: „У разі потреби до порядку денного включається питання „Різне” і на його обговорення відводиться до 45 хвилин”. При необхідності по питаннях "Різне" приймаються рішення ради.”;

- вилучити з пункту 1 статті 2.6.1 слова „звернутися до виборців з пропозицією про”, замінивши їх на „ініціювати” й викласти даний пункт у такій редакції: „Депутат зобов'язаний бути присутнім на кожній сесії, засіданні постійної та інших комісій ради і брати активну участь в їх роботі. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може ініціювати відкликання такого депутата в установленому законом порядку.”;

- доповнити пункт 1 статті 3.3 словами „у кількості не менше п’яти чоловік” і викласти його у наступній редакції: „Депутати районної ради можуть об'єднуватися у депутатські фракції у кількості не менше п’яти чоловік. Депутатські фракції формуються на партійній основі. До складу депутатських фракцій мають право входити також безпартійні депутати. Депутатська фракція приймає рішення самостійно простою більшістю голосів від загального складу депутатської фракції.”;

- доповнити статтю 4.4 пунктом 3: „На кожній черговій сесії головуючий інформує депутатів про хід виконання попередніх депутатських запитів.”.

Виступили:

Фищук В.М., заступник голови постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації, який зауважив, що кожен депутат отримує відповідь на свої депутатські запити й інформувати на кожній черговій сесії про хід їх виконання немає необхідності, а також він сказав, що інформація про депутатські запити надається головою районної ради при звітуванні і її можна було б більш деталізувати.

Вирішили:

Інформацію Якимчука О.М., завідувача сектора з питань юридичного забезпечення діяльності ради та роботи із зверненнями громадян, „Про проект рішення районної ради „Про Регламент районної ради сьомого скликання” і доповнення Пащука В.І., голови постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації, взяти до відома й рекомендувати сесії районної ради підтримати проект рішення районної ради „Про Регламент районної ради сьомого скликання”, внісши до тексту Регламенту наступні зміни (Рішення № 1/4 додається):

- доповнити пункт 3 статті 1.8 словами „а їх виступ дозволяється лише за згодою депутатів” й викласти його у такій редакції: „Запрошені на сесію не повинні висловлювати свого ставлення до виступів аплодисментами, вигуками та іншими діями, а їх виступ дозволяється лише за згодою депутатів”;

- вилучити пункт 2.2.4 „Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше зазначеного терміну, або під час сесії, вносяться до порядку денного  сесії районної ради більшістю депутатських голосів”;

- доповнити пункт 2 статті 2.2.5 реченням „Не розглянуті на відповідних постійних комісіях або на президії проекти рішень не можуть виноситись на розгляд сесії районної ради” і викласти його у такій редакції: „Проекти рішень районної ради і пропозиції до них попередньо розглядаються головою, постійними комісіями, президією районної ради. Не розглянуті на відповідних постійних комісіях або на Президії проекти рішень не можуть виноситись на розгляд сесії районної ради. За дорученням голови ради до проекту рішення може готуватись юридичний висновок виконавчим апаратом районної ради.”;

- вилучити з пункту 3 статті 2.4.2 речення „Наприкінці кожного робочого дня сесії 45 хвилин виділяється для обговорення питання „Різне”, замість нього записати „У разі потреби до порядку денного включається питання „Різне” і на його обговорення відводиться до 45 хвилин” і викласти весь пункт  у наступній редакції: „У разі потреби до порядку денного включається питання „Різне” і на його обговорення відводиться до 45 хвилин”. При необхідності по питаннях "Різне" приймаються рішення ради.”;

- вилучити з пункту 1 статті 2.6.1 слова „звернутися до виборців з пропозицією про”, замінивши їх на „ініціювати” й викласти даний пункт у такій редакції: „Депутат зобов'язаний бути присутнім на кожній сесії, засіданні постійної та інших комісій ради і брати активну участь в їх роботі. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може ініціювати відкликання такого депутата в установленому законом порядку.”;

- доповнити пункт 1 статті 3.3 словами „у кількості не менше п’яти чоловік” і викласти його у наступній редакції: „Депутати районної ради можуть об'єднуватися у депутатські фракції у кількості не менше п’яти чоловік. Депутатські фракції формуються на партійній основі. До складу депутатських фракцій мають право входити також безпартійні депутати. Депутатська фракція приймає рішення самостійно простою більшістю голосів від загального складу депутатської фракції.”.

Голосували:

За – 4, проти – немає, утримались – немає.

 

5:

Слухали:

По п’ятому питанню виступив Пащук В.І., голова постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації, який представив проект рішення районної ради „Про Програму підтримки районної суспільно-політичної газети „Горохівський вісник” на 2016-2017 роки”.

Вирішили:

Взяти до відома інформацію Пащука В.І., голови постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації, „Про проект рішення районної ради „Про Програму підтримки районної суспільно-політичної газети „Горохівський вісник” на 2016-2017 роки” і рекомендувати сесії районної ради підтримати проект рішення районної ради „Про Програму підтримки районної суспільно-політичної газети „Горохівський вісник” на 2016-2017 роки” (Рішення № 1/5 додається).

Голосували:

За – 4, проти – немає, утримались – немає.

 

6:

Слухали:

По шостому питанню слухали Пащука В.І., голову постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації, який сказав, що до нього, як депутата районної ради, надійшло звернення Мар’янівської селищної ради з проханням про виділення коштів на утримання місцевої пожежної команди й саме тому він запропонував його розглянути на засіданні постійної комісії. Пізніше дане звернення було ним же й зачитано (додається).

Виступили:

Ковальчук В.В., начальник управління фінансів райдержадміністрації, яка зазначила, що в бюджеті Мар’янівської селищної ради передбачаються кошти на утримання місцевої пожежної команди, а також запропонувала селищній раді й надалі підтримувати практику укладання договорів з суміжними сільськими радами, згідно яких вони компенсували витрати, пов’язані з виїздом на ту чи іншу пожежу, що траплялась на їхній території.

Вирішили:

Взяти до відома інформацію Пащука В.І., голови постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації, „Про звернення Мар’янваської селищної ради з проханням про виділення коштів на утримання місцевої пожежної команди” і рекомендувати Мар’янівській селищній раді використовувати на утримання місцевої пожежної команди власні, закладені у бюджеті на 2016 рік кошти, а також укласти договори  з суміжними сільськими радами, згідно яких вони відшкодовуватимуть витрати, пов’язані з виїздом на ту чи іншу пожежу, що може трапитись на їхній території (Рішення № 1/6 додається).

Голосували:

За – 4, проти – немає, утримались – немає.

7:

Слухали:

По сьомому питанню виступив Пащук В.І., голова постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації, який сказав, що новообраним депутатам районної ради потрібно відшкодовувати витрати, пов’язані з їх діяльністю. В порівнянні з такою компенсацією депутатам попереднього скликання, ним було запропоновано виплачувати добові у разі участі депутатів у засіданнях чергових сесій, президії та постійних комісій (відповідний проект рішення районної ради додається).

Вирішили:

Інформацію Пащука В.І., голови постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і політичними партіями та засобами масової інформації, „Про відшкодування витрат депутатам районної ради”, взяти до відома і внести на розгляд сесії районної ради відповідний проект рішення й рекомендувати депутатам районної ради його підтримати (Рішення постійної комісії № 1/7 й проект рішення районної ради „Про відшкодування витрат депутатам районної ради” додаються).

Голосували:

За – 4, проти – немає, утримались – немає.

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                                                 В.І. Пащук

 

 

Секретар постійної комісії                                                                        В.Ю. Чернець

  


© Горохівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"