Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж

Положення про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 09.12.2016  № 10/24

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок управління об’єктами спільної власності

територіальних громад сіл, селищ,  міст району

 

 

         1.Відповідно до частини 2 пункту 10 розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” майно, передане до комунальної власності району, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст району.

         2.Управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району – це здійснення районною радою чи уповноваженим нею органомповноважень щодо реалізації прав територіальної громади Горохівського району, як власника таких об'єктів,  пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених чинним законодавством України, з метою задоволення спільних потреб.

         3. Об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ і  міст району, управління якими здійснюється відповідно до цього Положення, є:

         - рухоме і нерухоме майно підприємств, установ, організацій, закріплене за ними на праві повного господарського відання або оперативного управління;

         - нежитлові приміщення, заклади освіти, культури, охорони здоров’я, соціального обслуговування та інше майно і об’єкти, визначені відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” як об’єкти права комунальної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад району;

- майно підприємств, установ та організацій, яке перебуває в процесі приватизації ( п.3.1.)

         4. Суб’єктами управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району є:

         - районна рада;

         - голова районної ради (за дорученням ради);

         - профільна постійна комісія районної ради (за дорученням ради).

         5. Здійснюючи управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ і  міст району, районна рада, в порядку і межах, визначених чинним законодавством України:

         - приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст району, затверджує  статути цих підприємств, установ та організацій;

         - призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, установ, організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, окрім керівників закладів освіти, охорони здоров’я, культури;

         - визначає органи, уповноважені здійснювати право оперативного управління або право господарського відання об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, балансоутримувачів, встановлює межі їх повноважень та передає до сфери їх управління відповідні об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ і  міст району;

         - приймає рішення про передачу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району у державну власність;

         - надає згоду на передачу об’єктів з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст району;

         - приймає рішення про передачу об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району у користування та в оренду юридичним та фізичним особам, продаж і купівлю, використання як застави;

         - вирішує питання відчуження майна;

         - приймає рішення з визначення в договорах умови використання та фінансування об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району;

         - приймає рішення про приватизацію майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району;

         - приймає рішення щодо зменшення спрямування орендної плати бюджетним установам на балансі яких перебуває майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району.

         - здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та рішеннями районної ради щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району.

         6. Голова районної ради в міжсесійний період приймає      розпорядження (з наступним затвердженням їх на сесії районної ради):

- про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємства, установ і організацій, заснованих на спільній власності;

- про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст району майна державної та комунальної форми власності, про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району в державну та комунальну власність;

- про затвердження  статуту (положення) підприємств, установ, організацій, що  належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району;

- про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району;

- про погодження на передачу в оренду та умови договорів оренди окремого нерухомого (будівлі, споруди, приміщення) та рухомого (основні засоби) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району;

- про укладання та розірвання контрактів з керівниками об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району, внесення змін до контрактів.

Також голова районної ради:

- здійснює контроль за ефективністю використання майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району підприємствами, установами, організаціями та за своєчасністю і повнотою надходження орендної плати по договорах, укладених безпосередньо районною радою;

         - забезпечує контроль за списанням майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району згідно з вимогами чинного законодавства;

         - вживає заходів щодо інвентаризації майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району;

         - здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та  нормативними актами районної ради.

         7. Профільна постійна комісія районної ради (за дорученням ради):

 - здійснює контроль за управлінням майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району;

- вивчає та розглядає питання щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст району за необхідності вносить свої рекомендації;

- здійснює контроль за дотриманням статутів (положень) підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району, готує пропозиції на розгляд районної ради щодо рішень у зв’язку з порушенням статутів (положень);

- вивчає та розглядає питання ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району, при необхідності готує пропозиції щодо його відчуження чи списання;

         - розглядає пропозиції та подає рекомендації районній раді з питань порядку та умов продажу, передачі під заставу, інших способів відчуження, списання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку;

         - готує пропозиції щодо переліку та умов приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;

         - здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та рішеннями районної ради.

         8. Відділ з питань юридичного забезпечення діяльності ради та роботи із зверненнями громадян :

- веде облік наявного, переданого в оренду чи звільненого від орендної плати майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району;

- здійснює контроль за ефективністю використання майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району організаціями, установами та підприємствами, за своєчасністю та повнотою надходжень орендної плати по договорах, укладених безпосередньо районною радою;

- забезпечує порядок списання майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району згідно з вимогами чинного законодавства;

- готує пропозиції щодо подальшого використання майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району, його відчуження чи списання;

- готує подання на призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району, здійснює контроль за дотриманням умов контрактів керівниками об’єктів спільної власності;

         - перевіряє дотримання умов договорів купівлі-продажу приватизованих об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями районної ради та посадовою інструкцією.

           9. Філія „Волинський аукціонний центр” Державної акціонерної компанії ”Національна мережа аукціонних центрів” відповідно до законодавства України:

- укладає угоди з головою районної ради про відчуження майна та угоди про виконання послуг під час приватизації об’єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст району;

- здійснює з моменту прийняття рішення про приватизацію майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району функції управління даним майном;

- забезпечує організацію та проведення приватизації майна спільної власності, відповідно до прийнятих радою Програм приватизації;

- передає у встановленому порядку районній раді акції, які відповідно до плану приватизації (плану розміщення акцій) залишаються у спільній власності;

- здійснює інші, визначені законодавством України та рішеннями районної ради повноваження.

 

Начальник відділу                                                                                  О.М. Якимчук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

                                                                                         від 09.12.2016   № 10/24

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання дозволу на заставу майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст району

 

Дія цього Положення поширюється на підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району.  

 Для отримання дозволу на заставу майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст району, підприємство, на балансі якого воно перебуває, подає  виконавчому апарату районної ради такі документи:

1. Лист-звернення підприємства (балансоутримувача) з клопотанням про надання згоди на заставу майна.

2. Лист-погодження органу, уповноваженого управляти майном підприємства, на заставу майна цього підприємства.

3. Протокол рішення ради трудового колективу (загальних зборів) про згоду на надання майна у заставу.

4. Копію статуту підприємства, засвідчену в установленому чинним законодавством порядку (у разі необхідності).

5. Інформацію про майно, яке віддається під заставу, а саме:

- найменування та опис майна (рік випуску, введення в експлуатацію, інші відомості):

- балансова вартість після індексації станом на останню можливу дату;

- знос;

- залишкову вартість;

- вартість майна, визначена за домовленістю сторін (заставодавця та кредитора);

6. Звіт про експертну оцінку або письмове обґрунтування ринкової вартості майна, яке віддається під заставу.

7. Довідку про те, що майно, яке віддається під заставу, перебуває на балансі підприємства.

8. Виписки з Державних реєстрів застав відповідного майна про те, що дане майно не перебуває у заставі.

9. Бухгалтерську звітність станом на останню звітну дату.

10. Перелік дебіторської та кредиторської заборгованості із зазначенням сум та строків виплати.

11. Бізнес-план (якщо кредит планується отримати більше як на півроку) або фінансово-економічне обґрунтування (якщо строк користування кредитом до півроку), які обов'язково повинні містити такі розділи :

- обґрунтування необхідності отримання кредиту;

- цільове призначенню кредиту та шляхи його використання;

- джерела погашення кредиту та заходи для його погашення в строки, зазначені в кредитному договорі.

 Документи, які необхідні для отримання кредиту та видаються підприємством, подаються в оригіналі та підписуються керівником цього підприємства та головним бухгалтером.

 Надання дозволу на заставу майна погоджується з головою районної ради та постійною комісією районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району.

 Процедура надання дозволу на заставу майна або відмова у такому, повинна бути проведена не пізніше 15-ти робочих днів з моменту надходження усіх необхідних для цього документів та отримання погодження від органів, обумовлених у пункті 3 цього Положення.

 Підприємство-заставодавець протягом п'яти днів з моменту підписання договору застави та кредитного договору, копії цих угод надсилає до виконавчого апарату районної ради.

 Підприємство-заставодавець щоквартально надсилає до виконавчого апарату районної ради звіти про виконання умов кредитного договору та цільового використання кредитних коштів.

Начальник відділу                                                                                  О.М. Якимчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

                                                                                         від 09.12.2016 № 10/24

ПОЛОЖЕННЯ

про оренду майна спільної власності територіальних

громад сіл, селищ,  міст району

                                                                              

1. Загальні  положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про оренду державного та комунального майна”, інших законодавчих актів, нормативно-правових актів районної ради.

1.2. Положення застосовується при укладанні договорів оренди цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та окремого майна підприємств, установ та організацій, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району (далі – майна), регулює підстави та умови передачі його в оренду, організаційні та майнові відносини між орендодавцем та орендарем.

 1. Орендою   є   засноване   на  договорі  строкове  платне користування   майном,   необхідним   орендареві   для  здійснення підприємницької та іншої діяльності.
 2. Об'єктами оренди є:

          -  цілісні  майнові  комплекси   підприємств,   їх   структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць). Цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт,  послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання.

        - нерухоме майно (будівлі,  споруди, нежитлові приміщення) та інше  окреме індивідуально визначене майно підприємств;

        - майно, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі  приватизації (корпоратизації). 

         1.5. Орендодавцями майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району є:

1.5.1. Районна рада – щодо цілісних майнових комплексів та їх структурних підрозділів, а також щодо майна, що не увійшло до статутного капіталу господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації) та перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ,  міст району.

1.6. Орендарями можуть бути юридичні та фізичні особи, які бажають укласти договір оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,  міст району.

2. Оренда цілісних майнових комплексів

         2.1. Рішення про передачу в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ,  міст району приймається районною радою.

         2.2. Порядок укладання договору оренди регламентується статтею 9 Закону України „Про оренду державного та комунального майна”.

         2.3. За наявності заяв про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу (за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу) або заяв про оренду нерухомого майна (за умови відсутності заяви бюджетної установи, організації) від двох або більше фізичних чи юридичних осіб орендар визначається на конкурсних засадах.

         Перевага надається суб’єктам підприємницької діяльності, які пропонують найбільшу орендну плату та надають допомогу у вирішенні соціально-економічних проблем району.

         2.4. Орендовані приміщення орендар зобов’язаний використовувати за призначенням, обумовленим договором оренди.

 

3. Оренда нерухомого майна

 1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди,  направляють заяву, проект договору оренди конкретно визначеного нерухомого майна, завізований сторонами, що склали договір у трьох примірниках, розроблений відповідно до Типової форми договору оренди, затвердженої районною радою; розрахунок орендної плати за перший місяць оренди, здійснений відповідно до Методики  розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст району;експертну (самостійну) оцінку вартості об’єкту орендивідповідному орендодавцеві.

Експертна оцінка об’єкту оренди здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Експертна оцінка проводиться експертом – юридичною особою, що має дозвіл на виконання послуг з експертної оцінки майна при передачі його в оренду. Експерт несе повну відповідальність за повноту та достовірність експертної оцінки. Оплата за експертну оцінку здійснюється за домовленістю сторін.

         В окремих випадках оренди нежитлових приміщень неприбутковими підприємствами, установами чи організаціями розрахунок орендної плати дозволяється проводити виходячи від балансової вартості майна. У всіх інших випадках – виходячи із експертної оцінки даного майна.

         Експертна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами, результати експертної оцінки є чинними протягом шести місяців від дня її проведення.

 1. У   разі  надходження  до  підприємства, установи, організації –орендодавця  заяви  про  оренду нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує 200 кв.м на одне підприємство, установу, організацію, та іншого  окремого індивідуально визначеного майна, орендодавець за умови   відсутності   заборони   на  передачу  майна  в  оренду  у п'ятиденний  строк  після  дати  реєстрації  заяви  надсилає копії матеріалів Горохівській районній раді. У районній раді попередній розгляд поданих матеріалів здійснює голова районної ради. Зазначені документи направляються профільній постійній комісії районної ради, яка вивчає це питання і готує рекомендації про надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову. Протягом  п'ятнадцяти  днів  після  надходження матеріалів районна рада направляє дану рекомендацію постійної комісії підприємству, установі, організації – орендодавцю.
 2. При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого  майна можуть враховуватися пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій. У разі наявності пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо  розміщення бюджетних установ і організацій Горохівська районна рада може  у цей же термін запропонувати орендодавцеві укласти договір оренди   нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.
 3. У разі, коли  підприємство не погоджується з пропозицією укласти  договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією,  районна рада може без згоди підприємства укласти договір оренди  нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.
 4. Орендодавець протягом п'яти днів після погодження умов договору оренди з районною радою розміщує в офіційних друкованих  засобах масової інформації та на своєму веб-сайті оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.
 5. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

          3.7. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм  наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на  право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

 1. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому  числі національної  творчої  спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для  забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської  організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних  установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств,  установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні  послуги  відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" (966-15),  Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв  та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір  оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.
 2. У договорі оренди приміщень,  укладеному з державним видавництвом,  підприємством книгорозповсюдження,   вітчизняним   видавництвом,   підприємством книгорозповсюдження,  що  забезпечують підготовку,  випуск та (чи) розповсюдження  не  менш  як  50  відсотків  книжкової   продукції державною  мовою  (за  винятком  видань  рекламного  та еротичного характеру), передбачається умова стосовно того, що  недотримання орендарем вимоги щодо підготовки, випуску та (чи) розповсюдження книжкової продукції  державною  мовою  в  обсязі  не  менш як 50 відсотків є підставою для розірвання договору оренди в установленому законодавством порядку.
 3. Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку  черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.
 4. Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди в разі, якщо:

-       прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об'єктів;

-       об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи органів місцевого самоврядування;

-       районна рада не дає згоди на укладення договору оренди; 

-       орендодавець прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою;

-       є інші підстави, передбачені законом.

 1. З моменту надходження до орендодавця заяви та проекту договору оренди майна підприємству забороняється здійснювати купівлю, продаж, передачу, обмін, надання в безоплатне користування, списання  майна. У разі, якщо зазначені дії необхідні для ефективного функціонування підприємства, його структурного підрозділу, вони вчиняються з дозволу районної ради.

4.Укладення договору оренди.

Договір оренди – це угода між орендарем і орендодавцем, яка укладається у відповідності до норм чинного законодавства та цього Положення і є підставою виникнення відносин оренди між сторонами.

 1. Умови договору оренди комунального майна.

4.1.1. Істотними умовами договорів оренди майна є умови, які визначені Законом України „Про оренду державного та комунального майна”, а саме:

- об’єкт оренди;

- термін, на який укладається договір оренди;

- орендна плата  з урахуванням її індексації;

- порядок використання амортизаційних відрахувань;

- відновлення орендованого майна та умови його повернення;

- виконання зобов’язань;

- забезпечення виконання зобов’язань – неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія, тощо;

- порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;

- відповідальність сторін;

- страхування Орендарем взятого ним в оренду майна;

- обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;

- укладання орендарем договору на відшкодування експлуатаційних витрат відповідними організаціями згідно встановлених розрахунків.

Якщо договір оренди укладено на термін  більше трьох років, він підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації за рахунок орендаря.

Крім того, істотними умовами також можуть бути ті всі умови, щодо яких сторонами досягнуто згоди.

4.2. За згодою сторін, відповідно до чинного законодавства України, можуть бути передбачені й інші умови.

4.3. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і у випадках, коли після його укладення законодавством або нормативно-правовими актами районної ради встановлено правила, які погіршують становище орендаря.

4.4. Договір оренди укладається між Орендодавцем і Орендарем в письмовій формі та підписується уповноваженою Орендодавцем особою та Орендарем, або уповноваженою ним особою, яка має належним чином оформлені документи на право підпису (укладання) договору оренди.

4.5. Відповідальність сторін визначається при укладанні договору оренди. За невиконання сторонами обов’язків за договором оренди або у інших випадках, передбачених чинним законодавством, сторони несуть відповідальність у встановленому законодавчими актами України та договором оренди порядку.

         4.6. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.

У разі укладення договору оренди з підприємством, установою, організацією – орендарем, орендодавець у п'ятиденний термін після підписання сторонами договору повідомляє про це районну раду.

          4.7. Передача об’єкту оренди здійснюється в терміни, визначені в договорі оренди, і оформляється актом прийому-передачі, який підписують представники орендодавця (балансоутримувача) та орендаря.

         4.8. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовжений на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Зазначені дії оформляються додатковою угодою до договору, яка є невід’ємною частиною договору оренди при обов’язковій наявності дозволу органу уповноваженого управляти об’єктом оренди.

У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об'єкта оренди.

4.9. Після закінчення терміну договору оренди, орендар, який належним чином виконував свої обов’язки має переважне  право, за інших рівних умов, на продовження договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

           4.10. Передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди.

 4.11. Контроль за виконанням умов договорів оренди майна спільної власності покладається на Орендодавця. У разі невиконання або неналежного виконання Орендарями своїх обов’язків згідно договорів оренди, Орендодавець майна спільної власності зобов’язаний вживати заходів щодо дострокового розірвання договорів оренди на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством України.

 1. Орендна плата
 1. Орендна плата є платежем, який вносить Орендар на вказані Орендодавцем рахунки.  

Розрахунок орендної плати здійснюється відповідно до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, затвердженої рішенням районної ради.

 1. Термін внесення орендної плати визначається у договорі.
 2. Орендна плата встановлюється, як правило в грошовій формі. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін в порядку, визначеному чинним законодавством. Одностороння зміна розміру орендної плати однією із сторін не допускається. Не вважається односторонньою зміною розміру орендної плати її коригування на індекс інфляції.
 3. Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.
 4. Орендарям збиткових підприємств, а також об'єктів, що мають  важливе соціальне значення, районна рада може надавати пільги щодо орендної плати. Порядок визначення таких підприємств (об'єктів), а також умови надання цих пільг встановлюються районною радою.

6.   Проведення поліпшень орендованого майна

 1. Орендар з дозволу Орендодавця та за погодженням з районною радою може вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості, тобто проводити поліпшення орендованого майна, за умови виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації.
 2. Орендар вправі, без згоди Орендодавця залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.
 3. Якщо Орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця та за погодженням з районною радою поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, Орендодавець зобов’язаний компенсувати йому зазначені витрати в межах природного зносу на суму приросту вартості орендованого майна в результаті таких поліпшень, при умові погодження з Орендодавцем необхідних витрат (кошторисів) на такі поліпшення та передачі зазначених поліпшень на баланс Орендодавця, якщо інше не передбачено договором оренди лише у випадку одностороннього розірвання договору оренди за ініціативою Орендодавця.
 4. Невідокремлювані поліпшення не підлягають компенсації у випадку їх виконання без дозволу орендодавця та погодження районної ради.

 

 1. Правові наслідки припинення або розірвання договору оренди

 

 1. Договір оренди може бути припинений у випадку:

-  загибелі об’єкта оренди;

-  закінчення строку, на який договір було укладено;

-  взаємної згоди сторін;

-  за рішенням суду з підстав, передбачених законодавством України;

-  інших підстав, передбачених законодавством або договором. 

 1. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови у його продовженні або його банкрутства, Орендар зобов’язаний повернути Орендодавцеві об’єкт оренди по акту прийому-передачі на умовах, зазначених у договорі оренди.

Якщо Орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталася не з його вини.

 1. Заключні положення

8.1. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди несуть сторони у порядку, встановленому законодавчими актами України та договором оренди.

8.2. При вирішенні всіх інших питань, що неврегульовані даним Положенням, сторони керуються діючими законодавчими актами України.

 

Начальник відділу                                                                                 О.М. Якимчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

                                                                                         від 09.12.2016  № 10/24

  

МЕТОДИКА

розрахунку і порядку використання орендної плати за користування

майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району

 

1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку та використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

Орендна плата є платежем, який вносить Орендар незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності.

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між Орендодавцем та Орендарем, але орендна плата повинна бути не меншою від зазначеної  в додатку № 1 до цієї Методики.

За наявності заяв на оренду приміщень від двох або більше фізичних чи юридичних осіб Орендар, згідно із Законом України „Про оренду державного та комунального майна”, визначається в обов’язковому порядку на конкурсних засадах. Умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати, який фіксується в договорі оренди за перший місяць оренди.

      3. В окремих випадках за рішенням районної ради об’єкт може передаватися в безоплатне користування або з встановленням пільг по сплаті орендної плати.

      4. Орендна плата за цією Методикою розраховується без врахування непрямих платежів – податку на додану вартість. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

      5. У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховуються добова, а в разі необхідності – на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.  

      6. Орендна плата при переукладанні договору оренди, передачі об’єкта в оренду розраховується у такій послідовності: визначається розмір місячної орендної плати, яка фіксується в договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати на наступний період.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

      7. Розмір орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, установами, які фінансуються з бюджету – одна гривня.  

  8. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 5 відсотків початкової вартості орендованого майна. Орендодавець здійснює експертну оцінку орендованого майна, що передається в оренду, у разі його повного зносу.

  9. Терміни внесення орендної плати встановлюються не пізніше 5 числа наступного місяця, за який проводиться оплата. Штрафні санкції щодо порушення цих термінів визначаються договором у відповідності до чинного законодавства.

  У договорі оренди цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу сплата орендних платежів має проводитися щоквартально в 5-ти денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал – в 10-ти денний термін від дати,  встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).

10. Оренда плата зараховується орендодавцеві і спрямовується:

    За оренду нерухомого майна:

-  50 відсотків до районного бюджету;

- 50 відсотків підприємству, установі організації, на балансі яких перебуває це майно, які використовуються на утримання та відновлення майна.

За оренду цілісних майнових комплексів та на нерухоме майно, що не перебуває на балансі підприємств, установ або організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району 100 відсотків до районного бюджету.

11. До орендної плати не включаються і сплачуються окремо витрати на утримання орендованого майна, включаючи експлуатаційні витрати, а також вартість інших послуг (тепловодопостачання, каналізація, енергопостачання тощо),  які згідно з договором оренди, надаються Орендодавцем.

 

Начальник відділу                                                                                  О.М. Якимчук

 

Додаток №1

до рішення районної ради

від 09.12.2016  № 10/24

 

до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати, за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, затвердженої рішенням сесії районної ради від   №

орендна плата за користування нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст району в гривнях за 1 кв.м. крім бюджетних установ

п/п

Використання приміщень за функціональним призначенням Щомісячна орендна плата в грн. за 1 кв. м. орендованої площі, крім бюджетних установ
1 2 3
1 Заклади шоу-бізнесу, нічні клуби, казино, комерційні зали, біржі брокерські, маклерські і рекламні контори, рієлтерські та страхові компанії 60,0 грн.
2 Органи управління (офіси) підприємств і установ, фірм, компаній та інших суб'єктів господарювання 30 грн.
3 Банківські, фінансові та кредитні установи   50 грн.
4 Юридичні та фізичні особи, що здійснюють діяльність у сфері права, надання юридичних, консалтингових та нотаріальних послуг 30 грн.
5 Туристичні організації 30 грн.
6 Проектні організації та конструкторські бюро 30 грн.
7 Заклади з надання стоматологічних послуг 30 грн.
8 Спортивні, тренерські зали комерційного характеру 30 грн.
9 Підприємства виробничої сфери -(промисловість) будівельні і ремонтні організації 25 грн.
10 Підприємства по виробництву продуктів харчування 7,5 грн.
11 Підприємницька діяльність в галузі охорони здоров'я 15 грн.
12 Гаражі, окремі будівлі під складські приміщення без здійснення торгівлі 12 грн.
13 Заклади торгівлі, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю (надають посередницькі послуги в цій сфері):
13.1. непродовольчими товарами 37,5 грн.
13.2. продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи)" 50.0 грн.
13.3. алкогольними і тютюновими виробами 65 грн.
13.4. плодоовочевою продукцією 15 грн.
13.5. фірмові магазини вітчизняних товаровиробників 15 грн.
13.6. товарами дитячого асортименту 7,5 грн.
13.7. відділи для продажу хліба та хлібобулочних виробів, молока, молокопродуктів та дитячого харчування, заклади, що обслуговують виключно пільгові категорії населення, фермерські господарства 3 грн.
13.8. ювелірними виробами та антикваріатом 80,0 грн.
13.9. заклади книжкової торгівлі, канцелярськими товарами 15 грн.
14 Підприємства громадського харчування:
14.1. ресторани 52,5 грн.
14.2. бари, кафе (з реалізацією горілчаних виробів) 45 грн.
14.3. кафе (без реалізації горілчаних виробів) 15 грн.
14.4. студентські їдальні, їдальні, дитячі кафе, кафе-морозиво, магазини кулінарії 4,5 грн.
15. Підприємства побутового обслуговування 18 грн.
16. Автомайстерні, автозаправні станції 52,5 грн.
17. Сауни, басейни 30 грн.
18. Лазні та пральні загального користування 7,5 грн.
19. Установка в приміщеннях:
19.1. ігрових автоматів 45 грн.
19.2. ігрових автоматів для дітей 22,5 грн.
19.3. банкоматів, автоматів із продажу телефонних карток 37,5 грн.
20. Видавництва літератури та редакції журналів і газет 12 грн.
21. Аптеки 60 грн.
22. Підприємства державного поштового зв'язку (державного) 1 грн. за 1 кв.м.
23 Відділення банків, що приймають платежі від населення 30 грн.
24. Майстерні художників, скульпторів, народних майстрів, членів інших творчих спілок 7,5 грн.
25. Музеї, меморіальні кімнати трудової та військової слави, бібліотеки та архіви 1,5 грн.
26. Дитячі приватні дошкільні заклади, заклади освіти, фізкультури і спорту 4,5 грн.
27. Релігійні та благодійні організації 1 грн. на рік
28. Громадські приймальні депутатів всіх рівнів 5 грн.
29 Громадські неприбуткові організації ветеранів, інвалідів праці та загального захворювання, інвалідів війни і прирівняних до них категорій, інвалідів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (групи 1-3 категорії 1):
  - до 50 кв.м. 1 грн. на рік
  - більше 50 кв.м. 7,5 грн.
30. Громадські організації, що не займаються комерційною діяльністю 7,5 грн.
31. Бюджетні організації 1 грн. на рік
32. Розміщення пристроїв та обладнання мобільного зв’язку 50 грн.
33. Інші заклади, що не увійшли до цього переліку 30 грн.

 Примітка:

1. Орендна плата, встановлена відповідно до Методики, є базовою для проведення конкурсу.

2. Розмір орендної плати коригується на коефіцієнти, що враховують місце розміщення орендної площі в об’єкті:

Кб - 0,4 – у підвалах, горищах;

Кб - 0,5 – у напівпідвалах та цокольних приміщеннях;

Кб - 1,0 – для інших приміщень.

  У випадку, коли Орендар орендує приміщення з різними значеннями Кб, то при розрахунку орендної плати приймається більший Кб.

3. Розрахунок орендної плати та плати за комунальні послуги для усіх орендарів проводиться з корисної площі займаних приміщень, помноженої на коефіцієнт коригування – К. Розрахунок коефіцієнту проводиться за формулою:

К=Sз/Sк,

де

 Sз – загальна площа будинку за інвентарною справою, кв. м.

 Sк – корисна площа будинку за інвентарною справою, кв. м.

4. При передачі в оренду майна щомісячна орендна плата застосовується з врахуванням коефіцієнта коригування, що враховує:

а) розташування майна в залежності від категорії населених пунктів: 

Кн - село – 0,5;

Кн - селище – 0,6;

Кн – місто районного значення – 0.7;

Кн - об’єкти спільної власності територіальних громад Горохівського району, що розташовані поза межами населеного пункту – 0,5.

б) розташування майна по рівню прибутковості (загальний коефіцієнт):

Кз - 1,0 – територія в радіусі 1,0 км від центра міст Горохів і Берестечко, селищ Секевичівка і Марянівка;

Кз - 0,8 – територія в радіусі 1,0-2,0 км. від центра міст;

Кз - 0,6 – інша територія міст Горохів і Берестечко, селищ Секевичівка і Марянівка.

 

Додаток 2

                                                                                        до рішення районної ради

                                                                                     від 09.12.2016   № 10/24

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району

 

І. Загальні положення

         1. Цей  Порядок  розроблено  відповідно  до  статті 9  Закону України "Про оренду державного та комунального майна", постанови Кабінету міністрів України від 13.08.2011 № 906 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна" з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району у випадках, передбачених чинним законодавством України.

         2. Цей Порядок поширюється на цілісні майнові комплекси  підприємств, установ, організаційспільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, їх структурних підрозділів, нерухоме майно, що належить до цієї власності – будівлі, споруди, приміщення (далі – об’єкти)та  інше окреме індивідуально визначене майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

         3. Конкурс на право укладення договору оренди об'єкта полягає у  визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату та найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта.

II. Оголошення конкурсу

         4. Конкурс на право укладення договору оренди об'єкта  (надалі – конкурс) оголошується орендодавцем.

         У разі надходження однієї заяви про оренду певного об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього об'єкта, орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об'єкта.

         5. Перед оголошенням конкурсу районна рада надає орендодавцю:

         - висновок, що об'єкт не заборонений до оренди;

         - дозвіл на укладення договору оренди;

         - висновок (пропозиції) щодо умов договору оренди;

         - кандидатури посадових осіб від районної ради до складу конкурсної комісії.

         6. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на орендодавця.

         7. Оголошення про конкурс публікується в місцевій пресі не пізніше, ніж за 20 календарних днів до дати проведення  конкурсу і повинно містити такі відомості:

         - інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу – також обсяг і основна номенклатура продукції, у т.ч. експортної, кількість і склад робочих місць, рівень   прибутковості об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

         - умови конкурсу;

         - дата, час і місце проведення конкурсу;

         - перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

-       кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);

         - початковий розмір орендної плати з розрахунку на один календарний місяць;

         - адресу, номер телефону, години роботи організатора конкурсу.

         Одночасно всі особи,  що подали заяви про  оренду  і  проекти договорів  оренди до оголошення конкурсу, письмово повідомляються про оголошення конкурсу і необхідність подання нового проекту договору оренди, який відповідав би умовам конкурсу.

III. Мета та умови проведення конкурсу

         8. Конкурс на право укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району полягає у визначенні орендаря, який запропонував найвищу орендну плату та взяв на себе зобов’язання виконати всі фіксовані умови конкурсу.

         9. Умовами конкурсу є:

         - розмір орендної плати;

         - ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у  разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);

         - дотримання вимог експлуатації об'єкта.

         Іншими умовами   конкурсу,   залежно  від  специфіки  об'єкта оренди, можуть бути:

         - здійснення певних видів ремонтних робіт;

         - виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

         - виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

         - збереження (створення) нових робочих місць;

         - вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

         - створення безпечних та нешкідливих умов праці;

         - дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

         - інші умови, з урахуванням пропозицій районної ради.

         10. Основним  критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

         11. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

         11.1. Заяву про участь у конкурсі та документи,  які визначені наказом Фонду державного майна України від 17.04.2001 № 649 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві", зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України 13.06.2001 за № 504/5695, крім позиції 9 цього переліку. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору) відповідно до умов конкурсу.

         11.2. Відомості про учасника конкурсу:

         а) для учасників, які є юридичними особами:

         - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

         - посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

         - відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника  конкурсу  з  урахуванням  дебіторської  і  кредиторської заборгованостей;

         - довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

         б) для учасників, які є фізичними особами:

         - копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

         - свідоцтво про реєстрацію фізичної особи   як суб'єкта підприємницької діяльності;

         - декларацію про доходи.

         11.3. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу відображаються в проекті договору оренди.

         11.4. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного  майнового  комплексу – обсяг  ресурсів, які будуть залучені, продукція,  послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості – варіанти  поліпшення орендованого майна).

         11.5.Пропозиції   щодо   гарантій   сплати   орендної   плати (завдаток,  гарантія тощо – відображаються  в  проекті  договору оренди).

     

IV. Конкурсна комісія

12. До складу конкурсної комісії (далі – комісія) входять представники орендодавця, районної ради, а в разі розгляду питань захисту навколишнього природного середовища, дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення – також органу місцевого  самоврядування  за  місцем розташування об'єкта та інші особи.

         13. Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб.

 Склад комісії затверджується наказом (розпорядженням) орендодавця.

         14. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є:

- визначення умов та терміну проведення конкурсу;

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- визначення переможця конкурсу;

- складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.

         15. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до посадових осіб районної ради або до інших спеціалістів, знання яких необхідні для прийняття відповідного рішення.

         16. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання                             наказу (розпорядження) про її створення.

         17. Керує  діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії,  який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії у межах  своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.Голова комісії має право вирішального голосу, якщо при   прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

Заступник голови  комісії, який виконує обов'язки голови комісії у разі   його відсутності, призначається з числа представників орендодавця.

         18. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової  інформації  комісія  має  право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

         Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

         - про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

         - яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

         - про режим роботи та склад конкурсної комісії.

         19. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них: при чисельності комісії 5 чоловік – не менше 3 чоловік, при чисельності 6   чоловік – не менше 4 чоловік, при чисельності 7 чоловік – не менше 5 чоловік.

V. Процедура проведення конкурсу

         20. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

         21. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються  до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції,  у конвертах з написом  "На  конкурс" з відбитком печатки претендента. Зазначені конверти передаються голові комісії перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються.

Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії  до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників.  Зазначений список затверджується наказом орендодавця. Орендодавець  протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів  зв'язку, які вони обрали,  про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання  конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

22.Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи  юридичних  осіб.

У разі коли пропозиція тільки одного  претендента  відповідає умовам  конкурсу,  аукціон  з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

23. Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ, у разі:

- неподання заяв про участь у конкурсі;

- відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

- знищення об'єкта  оренди  або  істотної  зміни його фізичного стану.

У разі визнання конкурсу таким,  що не відбувся, орендодавцем може  бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна,  якщо після  вивчення  попиту  виявлено  потенційних орендарів.

24. Комісія  визначає  переможця  більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм    найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

25. Протягом семи робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб).  На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи.

Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати,  зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

Голова  комісії  (у  разі  його  відсутності – заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і  оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.  Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий,  ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи,  які їх подали,  до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться  до  протоколу  з  відміткою "не  відповідає умовам конкурсу".

   Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс  проводиться  у  формі  торгів  "з  голосу"  головою комісії (у разі  його відсутності – заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.  Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують  бланк  пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком,  який установлюється конкурсною комісією,  але  не  може бути  меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію,  від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо  більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує  "Вирішено", називає номер учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за  рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

         26. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:

       - відомості про учасників;

- стартова  орендна  плата;

- пропозиції  учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються);

- результати конкурсу. 

         Протокол, не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання, підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу та залишається в орендодавця.

         27. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і  переможцем конкурсу затверджується наказом орендодавця. Орендодавець  протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу   письмово повідомляє про результати  конкурсу всім учасникам і публікує їх  у місцевій газеті.

         У п’ятиденний термін після дати затвердження результатів конкурсу орендодавець надсилає районній раді копії проекту договору та інших матеріалів.

         28. Діяльність комісії припиняється  у разі відсутності заяв про  участь у конкурсі – з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу, у разі проведення конкурсу – з дати укладення  договору  оренди, а якщо договір не буде укладено – на підставі наказу (розпорядження), виданого орендодавцем.

29. Орендодавець протягом 15 днів після затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку  особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена  ним особа після отримання проекту договору протягом п'яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект  договору  оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна" та включати орендну плату,  запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.  

30. У разі відмови переможця конкурсу від укладення  договору оренди  або  порушення  ним строку,  зазначеного у пункті 29 цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у  визначений  в  оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового  засідання комісії. Додаткове засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 32 цього Порядку.

31. На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до пункту 30 цього Порядку, орендодавець скасовує свій наказ про визначення переможця.

32. Додаткове  засідання  комісії  проводиться  на   підставі матеріалів  відкритого засідання, передбаченого пунктом 25 цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми  учасники конкурсу, представники засобів масової  інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу   визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був  найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол,  який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і  новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом орендодавця.

     33. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути скасовано орендодавцем за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

- уповноважений орган управління об'єктом оренди відмовив у передачі майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття  комісією  рішення  щодо  умов  та  строків проведення конкурсу;

- об'єкт оренди  було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

- укладено договір відповідно до абзацу третього пункту 24 цього Порядку.

 

Начальник відділу                                                                                 О.М. Якимчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

                                                                                         від 09.12.2016 № 10/24

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок укладання  контракту з керівником підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад, сіл, селищ,  міст району

І. Загальні положення

Положення розроблено з урахуванням вимог Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу законів про працю України, Постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203, від        02.08.1995 № 597 про застосування контрактної форми трудового договору, інших нормативних актів з цього питання та визначає основні вимоги до контрактів при прийнятті (найманні) на роботу або в інших випадках, передбачених чинним законодавством, районноюрадою (далі – Органом управління майном) керівників підприємств, які належать до спільної власності територіальних громад області.

 1. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України  контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін.
 2. Контракт може бути укладений на термін від 1 до 5 років. (керівники закладів культури 5 років).
 3. Дія даного положення не поширюється на укладення контрактів з керівниками закладів освіти.

ІІ. Призначення на посаду та порядок укладання контракту

 1. Призначення керівника підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району здійснюється за рішенням районної ради, а в міжсесійний період розпорядженням голови районної ради з послідуючим затвердженням розпорядження на черговій сесії районної ради. Пропозиції на сесію з цього питання вносить голова ради за погодженням з профільною постійною комісією.
 2. З керівником підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, раніше обраним чи призначеним на посаду, також укладається або переукладається (додатковою угодою) контракт  відповідно  до  чинного  законодавства  України.
 3. Контракт з керівником підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, укладається головою районної ради та затверджується відповідним  розпорядженням, впродовж  семиденного  терміну,  після  набрання  чинності  рішення  районної  ради.
 4. Відбір кандидатури на посаду керівника об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району здійснюється уповноваженою особою апарату районної ради спільно з галузевими управліннями та відділами райдержадміністрації. Керівники цих відділів і управлінь вносять районній раді подання щодо кандидатури керівника об’єкта спільної власності, яке в подальшому розглядається профільною комісією районної ради. Дана профільна комісія районної ради готує висновки і подає пропозиції щодо кандидатур на пленарне засідання районної ради.
 5. За дорученням голови районної ради, уповноважена особа районної ради спільно з галузевими управліннями,  відділами райдержадміністрації готує проект рішення районної ради (розпорядження) з питання призначення керівника, до якого додаються такі документи:

- особистий листок з обліку кадрів, дві фотокартки розміром 6х4 см, автобіографія, копія диплому про освіту та заява кандидата на посаду Керівника;

- проект додаткової угоди про продовження контракту;

- проект контракту з Керівником (у разі його укладення);

- довідку про підприємство.

 1. Всі документи подаються державною мовою.
 2. При наявності зазначених в цьому Положенні, документів, кандидатура Керівника та ці документи подаються на розгляд заступникові голови ради, який вносить свої рекомендації.
 3. У разі відмови кандидата від укладення контракту внесені документи повертаються кандидату.
 4. На підставі поданих документів проводиться співбесіда у заступника голови районної ради і представлена кандидатура на посаду Керівника розглядається. Враховуючи рекомендації заступника голови, сесія районної ради приймає рішення про призначення Керівника. У випадках, передбачених законодавством, з ним укладається контракт за типовою формою (додається).
 5. Один примірник контракту зберігається в районній раді, другий – у Керівника. Обидва примірники контракту мають однакову юридичну силу.
 6. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін в письмовій формі.
 7. За два місяці до закінчення строку дії контракту уповноважена особа апарату районної ради подає голові районної ради письмову пропозицію про укладення додаткової угоди про продовження дії контракту з Керівником на новий термін або вносить пропозицію щодо нової кандидатури на посаду Керівника.
 8. У  разі  відмови  районною  радою  найняти  на роботу керівника підприємства, установи, організації, трудовий договір розривається на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України. У разі відмови керівника підприємства (установи, організації) укласти контракт, трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України.

ІІІ. Зміст  контракту

 1. Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України контракт укладається в письмовій формі у 2-х примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін у письмовій формі.
 2. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до збереження  майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації                     праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе зобов'язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану          підприємства (установи, організації), включаючи обов'язкове підвищення кваліфікації або перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не рідше одного разу на п'ять років).
 3. У контракті з керівником, крім загальних вимог, визначених у пункті 20 цього Положення, враховуються передбачені річним фінансовим планом підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району показники їх господарської діяльності та розвитку підприємства, а також їх майнового стану, які враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства, яке належить до цієї власності. Враховуючи особливості виробництва, у контракті з керівником підприємства можуть бути передбачені й інші умови (вимоги).
 4. Умови оплати праці керівника підприємства, установи, організації визначаються у контракті і повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів діяльності підприємства, установи, організації. У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи. Система матеріального заохочення керівника підприємства, установи, організації повинна сприяти досягненню довготермінових результатів діяльності підприємства, установи, організації, встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов'язань за контрактом.
 5. Тривалість відпустки керівника підприємства, установи, організації не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством України.
 6. За згодою сторін у контракті можуть бути визначені інші умови, необхідні для виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань:

-   забезпечення керівника підприємства, установи, організації та членів його сім'ї службовою житловою площею або оплата витрат за наймання (піднаймання) житлового приміщення чи користування готелем на строк дії контракту;

-   у разі переїзду керівника підприємства, установи, організації на роботу в іншу місцевість визначаються гарантії та компенсації, що виплачуються у розмірах, передбачених чинним законодавством України;

-   якщо для службових поїздок керівник підприємства, установи, організації буде використовувати власний автомобіль, у контракті передбачається виплата відповідних компенсацій.

 1. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від  керівника підприємства, установи, організації  причин,  у   контракті   можуть  бути встановлені додаткові гарантії та компенсації.
 2. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові пільги, не встановлені чинним законодавством України, за рахунок власних коштів підприємства, установи, організації – виплата  додаткової   винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо. За  умови припинення контракту в зв'язку з виходом керівника підприємства, установи, організації на пенсію або одержанням ним трудового каліцтва   можуть передбачатися виплати компенсацій, крім встановлених пенсій та виплат, пов'язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.
 3. При укладанні контракту заповнення трудової книжки керівника підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району провадиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття його на роботу.
 4. Трудова книжка керівника підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району зберігається у районній раді, як документ суворої звітності, а при звільненні керівника трудова книжка видається йому під розписку в журналі обліку.

ІV. Звільнення з посади, розірвання контракту

 1. Звільнення з посади Керівника здійснюється за рішенням районної ради у випадках:

- за ініціативи Керівника;

- за ініціативи районної ради;

- за наявності відповідного рішення суду;

- у випадку закінчення строку дії контракту;

- у разі смерті Керівника та інших підстав, передбачених трудовим законодавством.

 1. Питання про розірвання контракту та звільнення керівника підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району розглядається на підставі письмового мотивованого подання. Таке подання направляється голові районної ради не пізніше як за п’ять днів до засідання профільних постійних комісій районної ради разом з:

-   матеріалами компетентної перевірки діяльності керівника та матеріалами його звіту;

-   проектом рекомендацій профільних постійних комісій районної ради у письмовій  (електронній) формах;

-   списком осіб, які запрошуються на засідання профільних постійних комісій районної ради;

-   пояснення керівника з причин звільнення.

 1. Пропозиції щодо розгляду на засіданні профільних постійних комісій районної ради питання про звільнення керівника підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району можуть вноситися також головою, профільними постійними комісіями районної ради, але не пізніше як за п’ять днів до його початку, у формі проектів рекомендацій постійних комісій районної ради та у відповідності до вимог чинного законодавства.
 2. Голова районної ради розглядає вищезазначені документи по питанню щодо розірвання контракту та звільнення керівника підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району та при наявності законних підстав вносить питання на розгляд профільних постійних комісій та сесії районної ради.
 3. Розгляд питання про розірвання контракту та звільнення керівника підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району на пленарному засіданні районної ради можливий тільки за умови його розгляду на засіданні профільних постійних комісій з заслуховуванням усіх зацікавлених осіб.
 4. При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством України, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці керівника підприємства, установи, організації.
 5. У разі виконання підприємством показників за попередній період голова районної ради може переукласти контракт з раніше обраним керівником підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст району на аналогічний термін.
 6. На керівника підприємства, установи, організації, який уклав контракт відповідно до цього Положення, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені чинним законодавством України у разі звільнення.
 7. Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

Начальник відділу                                                                                  О.М. Якимчук

 

Додаток № 3

до рішення районної ради від 09.12.2016 № 10/24

 

до Положення про порядок укладання  контракту з керівником підприємства (установи, організації) спільної власності територіальних громад сіл, селищ,  міст району

                      

Типовий контракт

з керівником підприємства, установи, організації спільної власності

територіальних громад сіл, селища і міста району

________                                                                        “____” ________200 ___ року

                                  

         Горохівська районна рада Волинської області (далі – Орган  управління майном) в особі її голови, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з однієї сторони та громадянин (-ка) _____________________________________, іменований (-а) далі Керівник, з другої сторони, уклали цей контракт про наступне:          _____________________________________________________________________________призначається на посаду__________________________________ _____________________________________________________________________________ терміном  з  “____” ___________ 200 __ року   по               “_____” _____________ 200 __ року.

1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо здійснювати керівництво

__________________________________________________________________,

(назва підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селища і міста району –  далі Підприємство)

забезпечувати його високоякісну діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством, установою, організацією, (далі – Підприємством) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району, а Орган управління майном зобов'язується створювати належні умови для організації праці Керівника.

         1.2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Органом управління майном.

         1.3. Установити, що Керівник річний звіт про виконання зазначених показників подається до 15 лютого року, що настає за звітним.

         1.4. Керівник, з яким  укладено цей  контракт, є повноважним представником Підприємства під час реалізації його повноважень, функцій, обов'язків, передбачених актами законодавства, статутом Підприємства, іншими нормативними актами, в тому числі і нормативними актами Горохівської районної ради Волинської області.

         1.5. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

         1.6. Керівник підзвітний Органу управління майном (Засновнику) у межах, встановлених  законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

         1.7. В період відпустки Керівника або його відсутності з інших причин обов’язки Керівника виконує його заступник або за наказом Керівника інший працівник Підприємства.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

2.1. На період чинності цього контракту Керівник зобов’язаний забезпечити :

         - поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань, передбачених законодавством, статутом  Підприємства та цим контрактом.

         - високоефективне і стійке фінансово-економічне, господарське становище;

         - додержання умов колективного договору;

         - підвищення кваліфікації або перепідготовки (особистої та працівників) не рідше одного разу на п’ять років;

         - захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю відповідно до вимог чинного законодавства;

         - додержання чинного законодавства, належне використання засобів щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни;

         - вжиття заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів; забезпечення прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

         - ефективне використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району; 

         - щоквартальне та за підсумками року подання Органу управління майном звіту про результати виконання показників, передбачених контрактом, за встановленою районною радою формою. У разі невиконання передбачених контрактом показників, Керівник подає Органу управління майном  разом із звітом  пояснення щодо причин їх невиконання;

         - укладання та дотримання умов договорів, в тому числі і оренди майна;

         - своєчасне подання на вимогу Горохівської районної ради необхідних їй відомостей;

         - звіт про результати роботи Підприємства на сесії  районної  ради.

2.2. Орган управління майном:

         - інформує про потреби територіальних громад сіл, селища і міст району в послугах Підприємства;

         - надає  інформацію на запити Керівника;

         - звільняє Керівника, у разі закінчення строку дії контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;  

         - здійснює контроль за ефективністю використання і збереженням закріпленого за Підприємством майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району, у разі необхідності за своїм розпорядженням  проводить господарсько-фінансову перевірку діяльності  Підприємства.

          2.3. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на Підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом Підприємства та цим контрактом.

         2.4. Керівник має право:

         - самостійно вирішувати всі питання управління (керівництва) діяльністю Підприємства за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції Органу управління майном;

         - діяти від імені Підприємства без довіреності та представляти його в усіх органах, установах, організаціях, підприємствах держави та за її межами;

         - розпоряджатися майном Підприємства в межах повноважень, передбачених його статутом;

         - укладати  договори ;

         - відкривати рахунки в банках;

         - розпоряджатися коштами Підприємства у межах його асигнувань та прибутків;

         - накладати на працівників стягнення та здійснювати заохочення відповідно до вимог чинного законодавства;

         - в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати доручення, вказівки, розпорядження, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

         - вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом Підприємства і цим контрактом до  компетенції Керівника.

3. УМОВИ  МАТЕРІАЛЬНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  КЕРІВНИКА

         3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата, виходячи з установлених йому:

         а) посадового окладу, встановленого згідно штатного розпису і відповідно до вимог чинного законодавства та фактично відпрацьованого часу;

         б) доплати ___________________ у розмірі ________________гривень

                                            (вид доплати)

(відсотків);                                  

         в) доплати (за стаж роботи)  в розмірі  _____   відсотків від посадового окладу;

         г) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі до ____ відсотків до посадового окладу.

         У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавки і доплати скасовуються або зменшуються.

         3.2. Керівнику також можуть виплачуватися :

         - премія в розмірі 30 відсотків від посадового окладу при наявності економії фонду заробітної плати. У разі допущення на Підприємстві нещасного випадку з вини Підприємства, премія Керівникові не нараховується;  

         - винагорода за підсумками роботи за рік, при умові забезпечення своєчасної виплати заробітної плати;

         - винагорода за вислугу років на умовах, передбачених колективним договором Підприємства;

         - грошова допомога у розмірі не більше п’яти посадових окладів у разі виходу на пенсію.

         У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи премія, винагорода і допомога скасовуються або зменшуються.

         3.3. Преміювання, надання матеріальних допомог, винагород та інших фінансових заохочень керівників Підприємств здійснюються головою районної ради шляхом прийняття відповідного розпорядження.       

         3.4. Керівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю _______ календарних днів. Оплата відпустки провадиться, виходячи з його середньомісячного заробітку за рік. У разі щорічної відпустки, Керівнику надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі встановленому відповідно до вимог чинного законодавства.

         Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної   відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з Органом управління майном.

         3.5. Керівник підлягає державному соціальному страхуванню всіх видів на термін дії цього контракту.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ  СПОРІВ.

         4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків,   передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з  чинним законодавством України, статутом Підприємства та цим  контрактом.

         4.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому  чинним законодавством України.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

         5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових  договорів.

         5.2. Контракт припиняє дію з підстав, передбачених чинним законодавством України, статутом  та умовами цього контракту :

         а) після закінчення терміну дії контракту;

         б) за згодою сторін;

         в) до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 5.3, 5.4 цього контракту;

         г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

         5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей  контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном до закінчення терміну його дії:

         а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

         б) у разі одноразового грубого порушення Керівником чинного законодавства України чи обов'язків, передбачених статутом та цим контрактом, в результаті чого для Підприємства настали значні негативні наслідки  (понесено збитки, сплачено штрафи, тощо);

         в) у разі невиконання Підприємством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам;

         г) у разі невиконання Підприємством зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом;

         д) у разі непогодження з Органом управління майном кошторисів доходів і видатків Підприємства;

         е) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

         є) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

         ж) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності  вини Керівника;   

         з) у разі неподання Органу управління майном квартальної та річної фінансової звітності; 

         и) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства України з  питань охорони праці;      

         і) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

         5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

         а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення результатів діяльності Підприємства;

         б) у разі його хвороби або інвалідності,  які  перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

         5.5. На протязі двох місяців до закінчення терміну дії контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін.

        5.6. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36  Кодексу законів про працю України.

         5.7. Умови цього контракту можуть бути змінені лише за згодою сторін  у письмовій формі.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

        6.1. Цей контракт діє з “__” ______200_ року до “__” _______ 200_ року.

        6.2. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову  юридичну  силу.

 1. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ  ВІДОМОСТІ

         7.1. Відомості  про Підприємство:

Повна назва:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Адреса:______________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

         7.2. Відомості про Керівника:

Домашня адреса:___________________________________________________

Домашній телефон: ____________ 

Службовий телефон:____________ 

Посада, прізвище, ім’я, по-батькові Керівника: __________________________

__________________________________________________________________

Паспорт, серія, номер _____________, виданий __________________________

7.3. Відомості про Орган управління майном:

Повна назва: Горохівська  районна рада  Волинської області

Адреса: 45700, Україна, Волинська область, місто Горохів,                      вулиця Шевченка, 17

Посада, прізвище, ім'я, по-батькові

керівника Органу управління

майном:                              

Голова Горохівської районної ради Волинської області

__________________________________________________________________                                                                     

Службовий телефон Керівника Органу управління майном: _______________          

Голова Горохівської                                              Керівник  Підприємства

районної ради Волинської області                      

___________________________                               ________________________         ___________________________    

                  (підпис)                                                                              (підпис)

М.П.                                                                                           М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

                                                                                         від 09.12.2016 №10/24

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,  міст  району

 

1. Це Положення розроблено відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 29.11.2010 № 447 та Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 для підприємств, установ організацій для майнових об’єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району (надалі – установи).

2. З балансів підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району відповідно до вимог цього Положення може бути списане майно:

а) необоротні активи – будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, інші основні         засоби (крім земельних ділянок та капітальних витрат на поліпшення земель), інші нематеріальні активи;

б) запаси – сировина і матеріали, обладнання, конструкції і деталі до установки, малоцінні та швидкозношувальні предмети, медикаменти, продукти харчування, паливо, запасні частини до машин і обладнання та інші матеріали.

Майно спеціального призначення списуються за окремими   нормативними актами, розробленими відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з галузевими управліннями.

3. Списанню підлягає майно, яке:

а) не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане іншим підприємствам, установам, організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне);

б) морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання;

в) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає;

г) виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

При цьому списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків коли здійснити таке відшкодування неможливо.

4. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, не може бути підставою для їх списання.

5. Списання з балансу установи майна здійснюється шляхом його:

- продажу;

- безоплатної передачі;

- ліквідації (на підставі акту).

6. Для визначення непридатності майна і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на його списання наказом керівника установи створюється постійно діюча комісія у складі:

         - керівника або його заступника (голова комісії);

- головного бухгалтера або його заступника (в установах і організаціях, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

- керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

- працівників установи відповідного профілю або інших досвідчених працівників установи, які добре знають об’єкти, що підлягають списанню.

Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щорічно або за потребою.

Право визначення непридатності майна і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації наказом керівника установи може бути надано щорічній інвентаризаційній комісії.

Для участі в роботі комісії із встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який додається до акта. У тих              підприємствах (установах, організаціях), де технічне обслуговування здійснюється своїми штатними спеціалістами, акт чи довідка готуються ними. У цьому випадку до складу комісії входить відповідний спеціаліст цього підприємства (установи, організації).

7. Постійно діюча комісія установи:
а) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;
б) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;
в) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;
г) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);
д) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню;
е) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також  вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках.

8. За результатами обстеження комісією складаються акти про списання майна.

         В актах на списання вказуються дані, що характеризують об’єкт: рік виготовлення або будівництва, дата його отримання підприємством, установою чи організацією, первісна вартість (для проіндексованих – відновлювальна), сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених капітальних ремонтів та інше.

         В акті детально вказують причини вибуття об’єкта, основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів та обгрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення.

При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів і деталей автомобіля та можливість подальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в результаті демонтажу.

При списанні з балансів установ майна, яке вибуло внаслідок непередбачених подій, до акта про списання додається копія акта про подію з поясненням причин, які викликали її, та вказуються заходи, прийняті щодо винних осіб.

Якщо в результаті ліквідації майна окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в установленому порядку, комісією додатково складається акт про оцінку таких цінностей.

9. Складені комісією акти про списання майна відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження (погодження) посадовою особою (керівним органом), уповноваженою згідно із законодавством приймати рішення щодо розпорядження майном.

10. Дозвіл на списання з балансів установ майна надається районною радою.

Затверджені керівником підприємства акти на списання основних засобів є підставою для їх списання з балансу і не потребують отримання дозволу в таких випадках:

  а) у разі списання малоцінних необоротних матеріальних активів за умови, що вони перебували в експлуатації не менше одного року;  

б) у разі списання основних засобів первісною вартістю за одиницю (комплект) до 2500 гривень, які мають 100% нарахований знос і перебували в експлуатації не менше 5 років (окрім будівель, споруд, приміщень, передавальних пристроїв, транспортних засобів)

11. Для одержання дозволу на списання в районну раду необхідно представити такі документи:

- звернення установи з вказаним в ньому переліком основних засобів, які пропонується списати, із зазначенням інвентарного номера, балансової та залишкової вартості, року введення в експлуатацію і причин їх списання;

- акт про списання майна, складений комісією і затверджений керівником установи;

- для госпрозрахункових підприємств – згода трудового колективу (витяг з протоколу);

- відомість розрахунку вартості основних засобів, складену комісією і затверджену керівником установи;

- відомість розрахунку вартості основних засобів, які підлягають списанню, згідно з даними бухгалтерського обліку;

- письмовий висновок експерта про неможливість або неефективність проведення відновлювального ремонту.

12. Списання з балансу установи основних засобів та інших необоротних активів (за винятком пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, морально застарілих, фізично зношених та виявлених в результаті інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування зносу на них не може бути здійснено.

13. Списання майна проводиться за первісною вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки матеріальних цінностей).

При списанні необоротних активів, що були в експлуатації, в документах поряд з їх первісною (відновлювальною) вартістю вказується сума нарахованого зносу.

14. Усі деталі, вузли і агрегати, розібраного та демонтованого майна, які придатні для ремонту іншого майна, а також матеріали, отримані від його ліквідації, оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали – оприбутковуються як інші матеріали і підлягають обов’язковій здачі установі, що займається збором такої сировини.

Також підлягають обов’язковій здачі виготовлені із кольорових металів деталі та вузли, які не використовуються в даній установі для ремонту машин, інструментів, приладів, обладнання.

15. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння підлягають здачі суб’єктам господарювання, що займаються збиранням та первинною обробкою брухту і відходів дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України  „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом майно, що містить дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення та одночасного оприбуткування цінних деталей.

16. Розбирання та демонтаж або знищення майна, яке втратило своє експлуатаційне призначення, або стало непридатним проводяться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про списання.

17. Посадові особи, які не вжили необхідних заходів для належного забезпечення утримання та збереження майна, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 №116 „Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей” та Закону України „Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації, розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей”.

18.Установи, на балансі яких перебувало майно, подають районній раді у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна.
Керівник установи організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна, відповідно до цього Положення.

Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб’єктом господарювання районній раді звіту про списання майна.

 

Начальник відділу                                                                                 О.М. Якимчук

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         рішенням районної ради

                                                                від 09.12.2016  № 10/24

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відчуження майна спільної власності

територіальних громад сіл, селищ,  міст району

 

Це Положення розроблено відповідно до Цивільного, Господарського кодексів України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, „Про приватизацію державного майна”, „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” та нормативно-правових актів щодо відчуження майна і визначає порядок відчуження (продажу, обміну, передачі) майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

         Об’єктами передачі, обміну, згідно цього Положення можуть бути:

         - цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі – підприємства);

         - нерухоме майно (будівлі, споруди, окремі приміщення, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва);

         - інше окреме індивідуально визначене майно підприємств (устаткування, прилади, обладнання, транспортні засоби, інші облікові одиниці);

- акції (частки, паї), що належать державі або суб’єктам права комунальної власності у майні господарських товариств;

         - житловий фонд та інші об’єкти соціальної інфраструктури (далі – об’єкти соціальної інфраструктури), які не увійшли до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), у тому числі незавершені будівництва.

         Чинність цього Положення щодо відчуження майна шляхом продажу поширюється на майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст району, яке віднесено до основних засобів (фондів) та перебуває на балансі підприємств спільної власності на правах повного господарського відання, оперативного управління, майна спільної власності, наданого в оренду; майна спільної власності, що перебуває на балансі підприємств, установ, організацій некомунальної форми власності.

         Дія цього Положення щодо відчуження майна шляхом продажу не поширюється на:

         а) цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти та інше майно, яке підлягає відчуженню шляхом приватизації відповідно до законодавчих актів України з питань приватизації;

         б) цілісні майнові комплекси підприємств, їхні структурні підрозділи та інше майно, які є предметом іпотеки, застави згідно з договорами іпотеки, застави і відчуження яких здійснюється з урахуванням вимог, які визначаються Законами України „Про іпотеку”, „Про заставу”;

         в) майно спільної власності, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно-правовими документами України (майно, на яке звернено стягнення за рішенням суду).

Дозвіл на відчуження та приватизацію майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста району надається рішенням районної ради.

         Термін дії дозволу щодо відчуження майна не повинен перевищувати 12 місяців з дня прийняття рішення районної ради. Якщо майновий об’єкт пройшов відповідну підготовку для відчуження, але заяв від покупців не надійшло, то термін дії дозволу щодо відчуження майна може бути продовжений розпорядженням голови районної ради за погодженням з профільною комісією районної ради.

         Для підготовки питання продажу на розгляд сесії районної ради подаються такі документи:

         1. Звернення підприємства з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності відчуження та використання коштів.

         2. Акт про оцінку вартості основних засобів, які підлягають відчуженню, згідно з даними бухгалтерського обліку – за встановленою формою.

         3. Акт про інвентаризацію основних засобів, які підлягають відчуженню.

         4. Відомість розрахунку вартості майна згідно з даними бухгалтерського обліку.

         5. Звіт про оцінку рухомого майна, що містить експертну оцінку об’єкта та містить обґрунтування і висновки експерта про його ринкову вартість та рецензію.

         При необхідності підприємство подає додатково інформацію та документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

         Початкова ціна продажу майна визначається підприємством на підставі висновків звіту про оцінку майна.

         Оцінка майна, яке підлягає відчуженню, проводиться відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних стандартів оцінки майна, які діють на дату її проведення, суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання, який має сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.

         Після проведення оцінки майна забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

Висновок про вартість майна дійсний протягом шестимісячного строку від дати його затвердження.

Якщо майно, на яке надано дозвіл на відчуження, не реалізовано, а термін дії звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) закінчився, то необхідно виконати актуалізацію (уточнення) звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) вартості об’єкта відчуження на нову дату та погодити її в районній раді.

Підприємство, одержавши дозвіл, в установлений чинним законодавством України термін, проводить відчуження та у 5-денний термін з дня його проведення інформує районну раду про завершення цієї роботи з обов’язковим поданням документів, що свідчать про її проведення.

Відчуження основних засобів шляхом продажу (у тому числі повністю зношених) здійснюється через аукціон. Порядок і умови проведення аукціону визначаються чинним законодавством України.

         Отримані внаслідок відчуження майна кошти (за вирахуванням плати за послуги та сплати податків) зараховуються до районного бюджету.

Контроль за використанням коштів, одержаних від реалізації основних засобів, покладається на районну раду.

         Ініціатива щодо передачі об’єктів права державної та комунальної власності може виходити відповідно від органів, уповноважених управляти державним майном, інших самоврядних організацій, яким передано в користування державне майно, місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування.

         Для розгляду питань безоплатної передачі або обміну майна необхідно подати такі документи:

         1. Обґрунтовану заяву підприємства з клопотанням про обмін або передачу майна.

         2. Згоду організації, яка приймає це майно на свій баланс (якщо майно передається у власність територіальної громади – згоду районної                ради (рішення сесії).

         3. Відомість розрахунку вартості майна згідно з даними бухгалтерського обліку.

         У разі передачі об’єктів шляхом обміну додаються акти оцінки вартості об’єкта, затверджені органом, уповноваженим управляти майном і відповідним органом місцевого самоврядування.

         Безоплатна передача цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва, приміщень), окремо індивідуально визначеного майна з державної до комунальної власності та навпаки, від одних суб’єктів комунальної власності до інших здійснюється таким чином:

         - з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст району – на підставі рішень Кабінету Міністрів України (щодо окремого індивідуального визначеного майна – органів, уповноважених управляти державним майном) за наявності відповідного рішення районної ради про згоду на передачу;

         - із спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району у державну власність – на підставі рішень районної ради за наявності згоди Кабінету Міністрів України або органів, уповноважених управляти державним майном (щодо окремого індивідуального визначеного майна);

         - із спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст району – на підставі рішень обласної ради за наявності відповідного рішення районної ради про згоду на передачу;

         - в межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району на підставі рішень районної ради, а в міжсесійний період за розпорядженнями голови районної ради з їх наступним внесенням на розгляд районної ради для затвердження;

         - із спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району у комунальну власність територіальних громад за рішеннями районної ради при наявності згоди на передачу у формі рішення рад відповідних територіальних громад.

         Безоплатна передача основних засобів із спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району у користування Підприємствам інших форм власності не на договірних засадах не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

При передачі основних засобів, що були в експлуатації, в документах вказується їх первісна вартість та суми нарахованого зносу.

         Передача проводиться разом з відповідною технічною      документацією (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж та інше), а також документами, що встановлюють право власності на нього для об’єктів незавершеного будівництва – з проектно-кошторисною документацією.

         Передача або обмін вважаються здійсненими після підписання акту приймання-передачі та затвердження його головою районної ради.

         Акт приймання-передачі складається в 3-х примірниках, один із яких надається районній раді.

         Відповідальність за дотримання порядку відчуження майна відповідно до цього Положення покладається на керівника підприємства.

 

Начальник відділу                                                                                  О.М. Якимчук

 

Додаток 4

до рішення районної ради

від09.12.2016  р № 10/24

                                                                                    

ПОГОДЖЕНО

                            Голова районної ради

                                                            ___________________

 

Типовий договір оренди

індивідуально визначеного нерухомого майна,

що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ,  міст Горохівського району

 

         місто                                                         «___» _____________ 201__ р.

__________________________________________________________________

(повна   назва   орендодавця)

______________________________________________(далі – Орендодавець) в особі _____________________________________________________________,

                                             (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі___________________________________________________,

                                                       (назва документа, номер наказу)

з однієї сторони  та  ________________________________________________

                                                                (повна назва орендаря)

(далі – Орендар), в особі ____________________________________________,

                                   (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі __________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

(статут, довіреність)

з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

         1.1. Цей Договір регулює цивільно-правові відносини Орендодавця і Орендаря, пов’язані з передачею в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Горохівського району Волинської області.

1.2. Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове платне користування ________________________________________________ (надалі – майно), що розміщена за адресою: ______________________________, корисною площею _____________ кв.м. на ____-му поверсі приміщення, що знаходиться на балансі Орендодавця. Вартість переданого майна визначена відповідно до експертної (балансової оцінки) вартості приміщення і становить на дату укладання договору  _________________ (___________________________________________________________) грн. _____ копійок.

         1.3. Майно здається в оренду з метою використання під ____________________________________________________________________________________________________________________________________

         1.4. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передачі, в якому зазначається перелік та стан майна, що орендується та інші відомості за узгодженням сторін (додаток №1).

1.5. Умовою передачі майна в оренду є укладання сторонами «Угоди на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю» (додаток № 2), яка є невід’ємною частиною даного Договору. Договір, укладений без зазначеної Угоди є нікчемним.

1.6. Стан Майна на момент укладення договору ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(потребує/не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту)
 
і визначається в акті приймання-передавання за узгодженим висновком Орендодавця і Орендаря.

2. Умови передачі та повернення орендованого майна

         2.1. Орендар вступає у строкове платне користування майном у строк, вказаний в Договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акту приймання-передачі майна.

         2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником майна залишається районна рада, а Орендар користується та утримує його протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку або за балансовою вартістю.

         2.4. Майно, що орендується, повинно бути передане Орендодавцем та прийняте Орендарем протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту набрання чинності цього Договору.

2.5. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами зворотнього акту приймання-передачі.

         2.6. Реорганізація сторін або перехід права власності на орендоване майно третім особам не визнаються підставами для зміни умов чи припинення дії цього Договору, і він зберігає чинність для нового власника орендованого майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого майна Орендарем.

         2.7. Орендоване майно повинно бути повернене Орендодавцеві протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення чинності чи строку дії цього Договору. Несвоєчасне повернення майна з вини Орендаря не звільняє останнього від фінансових зобов’язань в повному обсязі. Крім цього, Орендар в безспірному порядку сплачує Орендодавцю штраф в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки від вартості всіх нарахованих за цей час (час затримки повернення майна) орендних і комунальних платежів.

         2.8. Обов’язок по складанню акту приймання-передачі покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.

 3. Орендна плата та розрахунки

         3.1. Місячна орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, затвердженої рішенням районної ради від 14.02.2012 № 9/27, (або за результатами конкурсу на право оренди Майна) і становить на дату укладання договору, ____________________________(___________________ __________________________________) грн. _____ коп. (розрахунок орендної плати додається /додаток № 3/).

         Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. 
3.3. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 

         3.4. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному розмірі, підлягає індексації і стягується безспірно на користь Орендодавця за весь період заборгованості з урахуванням пені за кожен день затримки у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України (НБУ), що діяла у період, за який сплачується пеня.

3.6. Орендар сплачує орендну плату, визначену в пункті 3.1 (з врахуванням офіційного рівня інфляції) щомісячно до 5 числа  шляхом перерахування орендної плати на розрахунковий рахунок Орендодавця,

3.7. Несплата орендної плати в повному обсязі протягом двох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

         3.8 Крім орендної плати Орендар сплачує в строки, передбачені пунктом 3.6, витрати Орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг Орендарю в розмірах і на умовах, визначених «Угодою на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю».

3.9. Видатки на утримання орендованого майна можуть включати в тому числі амортизаційні нарахування на орендоване майно в установленому розмірі від вартості цього майна. Амортизаційні відрахування на орендоване майно використовуються Орендодавцем на капітальний ремонт та відновлення майна.

3.10. В разі закінчення строку дії цього Договору орендна плата, комунальні платежі та видатки на утримання орендованого майна сплачуються Орендарем по день фактичної здачі майна Орендодавцеві по акту приймання-передачі.

4. Права та обов’язки Орендодавця

         4.1. Орендодавець має право:

а)контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Орендарем майна відповідно до умов цього Договору;

б)виступати ініціатором щодо внесення змін чи доповнень до цього Договору або його розірвання у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором;

в)на розірвання договору та відшкодування збитків, якщо Орендар користується майном, переданим йому в оренду, не за його призначенням або з порушенням умов цього Договору;

г)відмовитися від цього договору і вимагати повернення майна, якщо Орендар не вносить орендну плату;

д)вимагати відшкодування від Орендаря завданих йому збитків у разі неможливості відновлення майна;

е)на інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством України.

4.2.Орендодавець зобов’язується:

а)передати Орендарю майно, згідно з цим Договором, по акту приймання-передачі;

б)попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я майна Орендаря або інших осіб або призвести до пошкодження самого майна під час користування ним;

в)інформувати Орендаря щодо рішень власника, які стосуються майна, що є об’єктом Договору;

г)у випадку реорганізації Орендаря, до припинення чинності цього Договору, переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем;

д)не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватись орендованим майном, на умовах цього Договору;

е)повідомити Орендаря про всі права третіх осіб на майно, що передається в оренду.

5. Права та обов’язки Орендаря

         5.1. Орендар має право:

а)виключно за письмової згоди Орендодавця та дозволу (рішення) Горохівської районної ради Волинської області проводити невідокремлювані поліпшення чи реконструкцію орендованого майна за рахунок власних коштів.

Невідокремлювані поліпшення, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю Орендодавця.

Якщо Орендодавець дав письмову згоду, а Горохівська районна рада Волинської області – дозвіл (рішення) на проведення невідокремлюваних поліпшень чи реконструкцію орендованого майна, Орендар при достроковому розірванні Договору оренди (крім випадків, передбачених у пункті 7.8 цього Договору, або у разі його розірвання з ініціативи Орендаря) має право на компенсацію йому Орендодавцем понесених витрат на здійснення невідокремлюваних поліпшень.

Вартість невідокремлюваних поліпшень, здійснених без згоди Орендодавця та дозволу Горохівської районної ради Волинської області, компенсації не підлягає.

б)без письмового дозволу Орендодавця проводити ремонти, поліпшення орендованого майна для своїх потреб, якщо ці поліпшення можна відокремити без нанесення шкоди об’єкту оренди. У такому випадку зазначені у цьому пункті поліпшення є власністю Орендаря;

в)використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору;

г)за рівних умов поряд з іншими потенційними орендарями на переважне право на продовження дії (переукладення) цього Договору на новий термін, у разі відсутності заборгованності з орендної плати та належного виконання інших обов’язків, взятих на себе за цим Договором;

д)на перевагу перед іншими особами при придбанні орендованого майна, у разі його продажу, якщо належно виконує свої обов’язки;

е)на перевагу перед іншими особами при укладанні Договору оренди на новий строк, якщо належно виконує свої обов’язки;

є)на інші права, що випливають з цього Договору, або передбачені чинним законодавством.

5.2.Орендар зобов’язується:

а)у присутності Орендодавця перевірити справність майна;

б)використовувати орендоване майно за цільовим призначенням у відповідності до пункту 1.3 цього Договору та утримувати орендоване майно в належному порядку, підтримувати його санітарний стан тощо;

в)своєчасно вносити орендну плату та інші платежі відповідно до розділу 3  цього Договору;

г) забезпечити пожежну безпеку орендованого майна;

д)своєчасно здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування, капітальний та поточний ремонт майна, що орендується;

е)впродовж місяця з моменту підписання цього Договору застрахувати орендоване майно на користь Орендодавця;

є)не передавати свої права і обов’язки по цьому Договору третій стороні без згоди Орендодавця та дозволу Горохівської районної ради Волинської області;

ж)в окремих випадках самостійно проводити розрахунок з відповідними службами за забезпечення орендованого майна електроенергією, водопостачанням та іншими комунальними послугами тощо;

з)усувати аварійні поломки, несправності та погіршення, заподіяні з вини Орендаря за свій рахунок;

и)відшкодовувати у повному обсязі вартість орендованого майна, яке було пошкоджене чи знищене з вини Орендаря;

і)при затримці повернення майна Орендодавцеві, несе ризик його випадкового знищення або пошкодження;

й)повідомити Орендодавця за 30 днів до закінчення строку дії цього Договору про намір скористатися переважним правом на укладення Договору оренди на новий строк;

к)відшкодовувати збитки Орендодавцеві, в тому числі і третім особам у зв’язку з користуванням орендованим майном;

5.3.Орендар має право передавати орендоване майно в суборенду виключно з попереднього письмового дозволу Орендодавця та Горохівської районної ради Волинської області.

5.4.Орендар зобов’язується у випадку закінчення, розірвання або дострокового припинення цього Договору передати Орендодавцеві орендоване майно по акту передачі-приймання у справному стані, в якому воно було одержане. При погіршенні, знищенні майна з вини Орендаря, останній зобов’язаний відшкодувати нанесені збитки.

5.5.У разі якщо Договір укладено за результатами конкурсу, до нього включаються також зобов’язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.

6. Відповідальність сторін

         6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства та умов цього Договору.

         6.2. За несвоєчасну передачу, повернення або навмисне ухилення від прийняття об’єкту оренди винна сторона сплачує іншій стороні штраф у розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожен день затримки передачі.

         6.3. За невиконання підпункту «е» пункту 5.2 цього Договору Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 0,5 відсотка вартості майна, взятого в оренду.

         6.4. Усі спірні питання вирішуються сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – в судовому порядку за місцем знаходження орендованого майна.

7. Термін дії Договору та умови його припинення

         7.1. Строк дії Договору оренди складає з «___» _________ 201__ року по «___» _________ 201__ року включно. Договір набирає чинності за умови його письмового погодження з районною радою.

7.2. Умови цього Договору зберігають чинність протягом всього строку дії цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов’язань. 

           7.3. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору протягом одного місяця після закінчення  терміну дії Договору він вважається продовженим на той самий  термін  і  на  тих  самих  умовах,  які  були   передбачені Договором.

         Після закінчення терміну дії Договору оренди Орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження Договору оренди.

Зазначені дії оформляються додатковою угодою до Договору, яка є невід’ємною частиною Договору при обов’язковій наявності дозволу органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди.
7.4. Реорганізація Орендодавця, перехід права власності та зміна балнсоутримувача на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

         7.5. Термін дії Договору може бути скорочений лише за згодою сторін.

         7.6. Договір може бути розірваний однією із сторін при умові письмового попередження іншої сторони за 30 календарних днів та письмовою згодою останньої.

7.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- приватизації орендованого майна Орендарем;
- загибелі орендованого Майна;
- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
- банкрутства Орендаря;
- ліквідації Орендаря - юридичної особи;
- у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

         7.8. Договір може бути розірваний з ініціативи Орендодавця в судовому порядку у разі:

         - несплати Орендарем орендної плати та інших, передбачених цим Договором, платежів протягом двох місяців;

         - навмисного або необережного погіршення стану орендованого майна;

         - використання орендованого майна для цілей, не передбачених у пункті 1.3 цього Договору;

         - передачі всіх чи частини орендованих приміщень (майна) в суборенду третім юридичним чи фізичним особам без письмового дозволу на це районної ради;

         - в разі невиконання Орендарем взятих на себе обов’язків, передбачених пунктом 5.2 цього Договору.

         7.9. У разі припинення дії Договору з ініціативи Орендаря, він зобов’язаний повернути об’єкт оренди без компенсації йому витрат на поліпшення орендованого майна. Повернення об’єкту проводиться по акту приймання-передачі.

7.10. У разі закінчення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємні поліпшення - власністю Орендодавця.
7.11. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю. Якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

 8. Додаткові умови

         8.1. Сторони не відповідають за невиконання цього Договору при форс-мажорних обставинах, стихійних лихах, військових діях, а також при виданні нормативних актів, що не дають змоги частково або повністю виконати його умови.

         8.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за погодженням сторін, при письмовому попередженні ініціатором внесення змін іншої сторони, шляхом підписання додаткових угод. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом 10 днів з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

         8.3. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

         8.4. Реорганізація як Орендодавця, так і Орендаря не є підставою для зміни умов чи припинення дії цього Договору.

         8.5. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

         8.6. Даний Договір складено у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу і надаються по одному для Орендодавця і Орендаря та районній раді.

 1. Додатки

 

9.1.Додатки до цього договору є його невід’ємною і складовою частиною.

До цього Договору додаються:

-         акт прийому-передачі об’єкта оренди;

-           Угода на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю;

-         розрахунок орендної плати;

-         звіт про оцінку майна, що передається в оренду;

-         витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк не менший ніж на три роки)

-         план розміщення майна (експлікація площ для об’єктів оренди нерухомого майна, які є частиною будівлі (споруди), цілісного майнового комплексу)

10.  Юридичні адреси сторін, платіжні реквізити

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:____________________________________________________________________________________________________________________

адреса____________________________________________________________

__________________________________________________________________   тел._____________   р/рахунок № ______________________ в банку ________________________

ОРЕНДАР:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

адреса_____________________________________________________________

__________________________________________________________________  тел.____________   р/рахунок № _______________________в банку _________________________

ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                                  ОРЕНДАР

___________________________                 _______________________________

___________________________                 _______________________________

___________________________                 _______________________________

(М.П.)                                                                         (М.П.)

 

                                                                                       Додаток 5

до договору оренди № ________

                                                                            від «___» __________ 201__ р.

Угода

на відшкодування витрат

балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна

та надання комунальних послуг Орендарю

        

місто                                                         «___» _____________ 201__ р.

__________________________________________________________________,

(повна назва балансоутримувача)

що розташований (е) _______________________________________________,

(адреса балансоутримувача)

який (е) є юридичною особою, ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________, в особі  ___________________________________________,

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)

що діє на підставі Статуту (Положення), затвердженого ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва документа, номер і дата)

(в подальшому – Балансоутримувач) з однієї сторони та __________________________________________________________________

(повна назва Орендаря)

який (е) є юридичною (фізичною) особою, ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________, в особі ____________________________________________ __________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові уповнноваженої особи)

що діє на підставі Статуту (Положення), затвердженого ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва документа, номер і дата)

(в подальшому - Орендар) з другої сторони уклали дану Угоду про наступне:

1. Предмет Угоди

            1.1. Балансоутримувач забезпечує обслуговування, експлуатацію та ремонт будівлі, що знаходиться за адресою:  _________________, ___________________________

(надалі - Будівля), загальною площею ___________ кв. м, а також утримання прибудинкової території, а Орендар бере участь у витратах балансоутримувача на виконання вказаних робіт пропорційно до займаної ним  площі в цій Будівлі, якщо інше не випливає з характеру послуг, наданих Балансоутримувачем за цією Угодою.

Крім пропорційно займаної площі, Угода може передбачати й інші критерії розподілу і оплати спожитих послуг, один з яких обирається за взаємною згодою сторін, а саме: пропорційно кількості користувачів; за кількістю джерел електрообладнання, по лічильнику. У разі відсутності лічильників з обліку спожитих послуг окремим споживачем або з інших поважних причин застосовується критерій - пропорційно до займаної площі.

У випадку наявності власних окремих лічильників чи сублічильників Орендар оплачує фактичне споживання комунальних послуг. Крім цього Орендар компенсовує Балансоутримувачу дольове споживання комунальних послуг на загальні потреби будівлі (в розмірі 20 відсотків до власного споживання в орендованих приміщеннях).

2. Обов'язки Сторін

2.1. Балансоутримувач зобов'язується забезпечити:

2.1.1. Виконання всього комплексу робіт, пов'язаних з обслуговуванням та утриманням Будівлі і прибудинкової території, та створення необхідних виробничих умов для здійснення господарської діяльності, у тому числі Орендарю і його співробітникам згідно з вимогами чинного законодавства про користування будівлями.

Перелік таких робіт та послуг, порядок та умови їх оплати встановлюються цією Угодою.

Розмір плати за обслуговування і ремонт Будівлі, прибудинкової території, утримання допоміжних приміщень Будівлі залежить від складу робіт і послуг, які надаються Балансоутримувачу житлово-експлуатаційними, ремонтно-будівельними організаціями та іншими суб'єктами господарювання, і визначається розрахунком щомісячних платежів (кошторисом витрат) за обслуговування та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансоутримувача.

2.1.2. Надання Орендарю комунальних послуг за діючими розцінками і тарифами.

2.1.3. Інформування Орендаря про зміни витрат на утримання Будівлі і тарифів на послуги.

2.2. Орендар зобов'язується:

2.2.1. Дотримуватись вимог установлених правил користування Будівлею та Приміщенням за цією Угодою.

2.2.2. Своєчасно інформувати Орендодавця або організацію, яка обслуговує Будівлю, про виявлені неполадки елементів Будівлі, приміщення.

2.2.3. Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним місяцем, вносити плату на рахунок Балансоутримувача Будівлі, або організації, що обслуговує Будівлю, за санітарне обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень Будівлі, технічне обслуговування Будівлі відповідно до загальної площі Приміщення, на ремонт відповідно до відновної вартості Приміщення, а також за комунальні послуги.

При несвоєчасному внесенні плати, сплачувати пеню із розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми наданих послуг за кожен день прострочки.

2.2.4. Не перешкоджати в денний час, а при аваріях і в нічний час, входженню в Приміщення представникам Балансоутримувача або працівникам організацій, що обслуговують Будівлю, для проведення огляду конструкцій та технічного обладнання Приміщення і усунення неполадок.

2.2.5. Відшкодувати в установленому порядку усі збитки від пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.

3. Права Сторін

3.1. Балансоутримувач має право:

3.1.1. Стягнути в установленому порядку суми усіх збитків від пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.

3.1.2. Стягнути в установленому порядку прострочену заборгованість по платежах, що наведені в пункті 2.2.3 Угоди.

3.2. Орендар має право:

3.2.1. Вимагати при потребі від Балансоутримувача позапланового огляду з метою виявлення стану конструкцій і технічного обладнання Приміщення та Будівлі в цілому.

3.2.2. У випадку перерв у наданні комунальних послуг понад нормативні строки зменшувати плату за комунальні послуги згідно з порядком, встановленим чинним законодавством.

3.2.3. У разі перебоїв у наданні комунальних послуг (подача води, тепла, електроенергії) строком більш як на одну добу, що підтверджуються відповідними документами (актом, записом в журналі заяв і т. п.), вимагати перерахунку вартості такої комунальної послуги.

3.2.4. Вимагати від Орендодавця відшкодування збитків, понесених внаслідок неналежного виконання договірних обов'язків за цією Угодою, в судовому порядку.

     3.2.5. Інші умови: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Відповідальність і вирішення спорів

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів вирішуються у судовому порядку.

5. Строк чинності, умови зміни та припинення Угоди

5.1. Ця Угода укладена строком на термін дії Договору оренди. індивідуально визначеного нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища та міста Горохівського району Волинської області №_____ від «____»____________________ 201___ року.

5.2. Зміни або доповнення до цієї Угоди допускаються за взаємною згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншою стороною.

5.3. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цієї Угоди після закінчення строку її чинності протягом одного місяця, вона може бути продовжена на той самий термін і на тих самих умовах, якщо буде продовжено чинність  Договору оренди.

5.4. Реорганізація Балансоутримувача чи Орендаря, або перехід права власності на Приміщення чи Будівлю до інших осіб, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цієї Угоди і вона зберігає свою чинність для нового власника Приміщення та Будівлі (їх правонаступників), якщо інше не передбачається цією Угодою або чинним законодавством.

5.6. Чинність цієї Угоди припиняється внаслідок:

закінчення строку, на який її було укладено;

загибелі орендованого майна;

достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України.

5.8. Ця Угода укладена в 3-х (трьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін та для Горохівської районної ради.

6. Додатки до цієї Угоди є її невід'ємною і складовою частиною.

До цієї Угоди додаються:

 1. Місячний кошторис видатків на утримання орендованих приміщень.

7. Платіжні та поштові реквізити Сторін

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ:____________________________________________ __________________________________________________________________

адреса____________________________________________________________

   тел._____________   р/рахунок № ______________________ в банку ________________________

ОРЕНДАР:_________________________________________________________

адреса_____________________________________________________________

тел.____________   р/рахунок № _______________________в банку _________________________

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ                                                                  ОРЕНДАР

___________________________                 _______________________________

___________________________                 _______________________________

___________________________                 _______________________________

(М.П.)                                                                         (М.П.)

 

Затверджено рішенням районної ради від 09.12.2016 № 10/24

 

Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Горохівського району

п/п

Назва об’єкта

Місце розташування

Розділ І: Горохівська районна рада
1 Адмінбудинок м.Горохів,вул.Шевченка,17
2 Приміщення редакції газети «Горохівський вісник» м.Горохів, вул..Шевченка,21
3 Приміщення територіального центру соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян м.Горохів,вул..Шевченка,6
4 4-й поверх адміністративного приміщення ради сільськогосподарських підприємств м.Горохів, вул..Незалежності,15
5 Частина нежитлового підвального приміщення м.Горохів, вул.,Шевченка,16а
Розділ ІІ: Освіта і наука
1 Приміщення відділу освіти, молоді та спорту Горохівської райдержадміністрації м.Горохів, вул..Шевченка,15
2 Будинок кінотеатру та дитячо-юнацької спортивної школи м.Горохів, вул..Б.Хмельницького,2
3 Гандбольна площадка №1 м.Горохів, вул..Паркова
4 Гандбольна площадка №2 м.Горохів, вул..Паркова
5 Приміщення «Будинку школяра» м.Горохів, вул..Столярчука,14
6 Приміщення «Будинку школяра» м.Берестечко, вул..Незалежності,3
7 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів м.Горохів, вул..Лисенка,26
8 Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія №2» м.Горохів м.Горохів, вул..Грушевського,5а
9 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів м.Берестечко, вул..Козацька,14
10 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт.Мар’янівка, вул..Соборна,2
11 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт.Сенкевичівка, вул..Шевченка,53
12 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Озірці
13 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Брани
14 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Борочиче
15 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Бужани
16 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Горішнє
17 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Звиняче
18 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Колодеже
19 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Лобачівка
20 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Мерва
21 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Мирне
22 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Новосілки
23 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Печихвости
24 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Підбереззя
25 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Угринів
26 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Перемиль
27 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Шклинь
28 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Вільхівка
29 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Бережанка
30 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Борисковичі
31 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Ватинець
32 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Галичани
33 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Гектари
34 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Жабче
35 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Журавники
36 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Зелене
37 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Лемешів
38 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Мислині
39 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Михлин
40 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Мирків
41 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Ощів
42 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Пірванче
43 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Пустомити
44 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Рачин
45 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Ржищів
46 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Скірче
47 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Сільце
48 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Скригове
49 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Смолява
50 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Стрільче
51 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Холонів
52 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Скобелка
53 Загальноосвітня школа І ступеня с.Волиця-Лобачівська
54 Загальноосвітня школа І ступеня с.Диковини
55 Загальноосвітня школа І ступеня с.Довгів
56 Загальноосвітня школа І ступеня с.Красів
57 Загальноосвітня школа І ступеня с.Кутрів
58 Загальноосвітня школа І ступеня с.Новий Зборишів
59 Загальноосвітня школа І ступеня с.Новостав
60 Загальноосвітня школа І ступеня с.Пильгани
61 Загальноосвітня школа І ступеня с.Терешківці
62 Загальноосвітня школа І ступеня с.Хмельницьке
63 Загальноосвітня школа І ступеня

с.Широке

Розділ ІІІ: Охорона здоров’я
1 Головний корпус Горохівської центральної районної лікарні м.Горохів, вул..Паркова,22
2 Приміщення поліклініки Горохівської центральної районної лікарні м.Горохів, вул..Паркова,22
3 Недобудований Терапевничний корпус Горохівської центральної районної лкарні м.Горохів, вул..Паркова,22
4 Приміщення харчоблоку Горохівської центральної районної лікарня м.Горохів, вул..Паркова,22
5 Автогараж Горохівської центральної районної лікарні м.Горохів, вул..Паркова,22
6 Овочесховище Горохівської центральної районної лікарні м.Горохів, вул..Паркова,22
7 Хлів м.Горохів, вул..Паркова,22
8 Приміщення господарського відділення Горохівської центральної районної лікарні м.Горохів, вул..Паркова,22
9 Приміщення Берестечківської районної лікарні №2 м.Берестечко, вул..Незалежності,79
10 Приміщення поліклініки Берестечківської районної лікарні №2 м.Берестечко, вул..Незалежності,79
11 Господарський корпус Берестечківської районної лікарні №2 м.Берестечко, вул..Незалежності,79
12 Овочесховище Берестечківської районної лікарні №2 м.Берестечко, вул..Незалежності,79
13 Приміщення амбулаторії с.Брани с.Брани, вул..Задворська,2
14 Приміщення амбулаторії с.Бужани с.Бужани, вул..Млинова,3
15 Приміщення амбулаторії с.Звиняче с.Звиняче, вул..Л.Українки,17
16 Приміщення амбулаторії с.Перемиль с.Перемиль, вул.. Шкільна,10
17 Приміщення амбулаторії с.Підбереззя с.Підбереззя, вул..Шкільна,10
18 Приміщення амбулаторії с.Шклинь с.Шклинь, вул..Центральна,15
19 Приміщення амбулаторії смт.Сенкевичівка смт.Сенкевичівка, вул.Привокзальна,49
20 Приміщення амбулаторії смт.Мар’янівка смт.Мар’янівка, вул..Шкільна,2
21 Приміщення ФАПу с.Бережанка с.Бережанка, вул..Центральна,19
22 Приміщення ФАПу с.Борисковичі с.Борисковичі, вул..Центральна,28
23 Приміщення ФАПу с.Довгів с.Довгів, вул..Зарічна,24
24 Приміщення ФАПу с.Ржищів с.Ржищів, вул..Селянська,10
25 Приміщення ФАПу с.Ватин с.Ватин, вул..Луцька,8
26 Приміщення ФАПу с.Вільхівка с.Вільхівка, вул..Шкільна,15
27 Приміщення ФАПу с.Діброва с.Діброва, вул..Незалежності,2
28 Приміщення ФАПу с.Ярівка с.Ярівка, вул..Центральна,28
29 Приміщення ФАПу с.Галичани с.Галичани,вул..Берестецька,17
30 Приміщення ФАПу с.Новозборишів с.Новозборишів, вул..Центральна,10
31 Приміщення ФАПу с.Хмельницьке с.Хмельницьке, вул..Шкільна,6
32 Приміщення ФАПу с.Горішнє с.Горішнє, вул..Шевченка,2
33 Приміщення ФАПу с.Іванівка с.Іванівка, вул..Центральна,3
34 Приміщення ФАПу с.Новостав с.Новостав, вул..Річна,16
35 Приміщення ФАПу с.Губин-1 с.Губин-1, вул..Шевченка,12
36 Приміщення ФАПу с.Ниви-Губинські с.Ниви-Губинські, вул..Привокзальна,6
37 Приміщення ФАПу с.Жабче с.Жабче, вул..Шкільна,8
38 Приміщення ФАПу с.Журавники с.Журавники, вул..Ветеранів,2
39 Приміщення ФАПу с.Красів с.Красів, вул..Центральна,12
40 Приміщення ФАПу с.Квасів с.Квасів, вул..Нова,1
41 Приміщення ФАПу с.Охлопів с.Охлопів, вул..Зелена,5
42 Приміщення ФАПу с.Колодежі с.Колодежі, вул..Шкільна,6
43 Приміщення ФАПу  с.Наталін  с.Наталін, вул..Польова, 11
44 Приміщення ФАПу с.Лобачівка с.Лобачівка, вул..Афганця Музики,1
45 Приміщення ФАПу  с.Волиця-Лобачівська с.Волиця-Лобачівська, вул..Л.Українки,8
46 Приміщення ФАПу с.Колмів с.Колмів, вул..Шевченка,12
47 Приміщення ФАПу  с.Лемешів с.Лемешів, вул..Шкільна,34
48 Приміщення ФАПу  с.Козятин с.Козятин, вул..Центральна
49 Приміщення ФАПу с.Буркачі с.Буркачі, вул..Центральна,23
50 Приміщення ФАПу с.Кутрів с.Кутрів,вул..Берестецька,11
51 Приміщення ФАПу с.Мирків с.Мирків, вул.Полянського,4
52 Приміщення ФАПу с.Мирне с.Мирне, вул.Леніна,20
53 Приміщення ФАПу с.Новосілки с.Новосілки, вул.Центральна,5
54 Приміщення ФАПу с.Мислині с.Мислині, вул.Шкільна,4
55 Приміщення ФАПу с.Липа с.Липа,вул.Луцька,4
56 Приміщення ФАПу с.Гумнище с.Гумнище,вул.Набережна,1
57 Приміщення ФАПу с.Старики с.Старики, вул.Берестецька,20
58 Приміщення ФАПу с.Печихвости с.Печихвости, вул.Варшавська,2
59 Приміщення ФАПу с.Полюхно с.Полюхно, вул.Центральна,22
60 Приміщення ФАПу с.Стрільче с.Стрільче, вул.Центральна,4
61 Приміщення ФАПу с.Пірванче с.Пірванче, вул.Перемоги,4
62 Приміщення ФАПу с.Гектари с.Гектари,вул.Шкільна,22
63 Приміщення ФАПу с.Рачин с.Рачин, вул.Шкільна,7
64 Приміщення ФАПу с.Скірче с.Скірче, вул.Центрльна,5
65 Приміщення ФАПу с.Марковичі с.Марковичі,вул.Луцька,67
66 Приміщення ФАПу с.Скриголове с.Скриголове, вул.Шевченка,2
67 Приміщення ФАПу с.Дубова Корчма с.Дубова Корчма, вул.Лісова,10
68 Приміщення ФАПу с.Ощів с.Ощів, вул.Шкільна,1
69 Приміщення ФАПу с.Терешківці с.Терешківці, вул.Молодіжна
70 Приміщення ФАПу с.Уманці с.Уманці, вул.Підгайна,60
71 Приміщення ФАПу с.Широке с.Широке, вул.Польова,7а
72 Приміщення ФАПу с.Цегів с.Цегів, вул.Шевченка,2а
73 Приміщення ФАПу с.Зелене с.Зелене, вул.Берестецька,41
74 Приміщення ФАПу с.Холонів с.Холонів, вул.Центральна,54
75 Приміщення ФАПу с.Сільце с.Сільце, вул.Шевченка,21
76 Приміщення ФАПу Смолява с.Смолява, вул.Колмачівська,4а
77 Приміщення колишнього ДНЗ с.Лобачівка с.Лобачівка, вул.Молодіжна,22а
78 Приміщення колишньої аптеки с.Журавники с.Журавники, вул.Луцька,12
79 Частину приміщення ДНЗ с.Скобелка с.Скобелка, вул.Бистровицька, 5б
Розділ ІУ: Культура і туризм
1 Приміщення Горохівської центральної районної бібліотеки м.Горохів, вул.Шевченка,14
2 Приміщення музичної школи

м.Горохів,

 вул.Шевченка,18

3 Районний народний дім «Просвіта» м.Горохів, вул.Паркова,10
4 Приміщення музею м.Горохів, вул.Незалежності,2а
5 Будинок кінотеатру та дитячо-юнацької спортивної школи м.Горохів, вул.Б.Хмельницького,2


© Горохівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"