лютий 2017

09 лютий 2017

Про електронні цифрові підписи № 10-р

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

g

ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09 лютого 2017 року Горохів № 10-р

 

Про електронні цифрові підписи

 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про запобігання корупції», пунктів 9 та 10 постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності», з метою отримання послуг, пов'язаних з електронним цифровим підписом, від Акредитованого центру сертифікації ключів органів ютиції України:

1. З метою забезпечення виконання посадових обов'язків надати право використання ключів електронного цифрового підпису посадовим особам згідно з додатком.

2. Узяти до відома, що:

1) особи, зазначені в додатку, несуть персональну відповідальність за зберігання особистих ключів;

2) копіювання особистих ключів та/або передача їх іншим особам забороняється.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова ради                                                                                   Т.Щерблюк

 

Лись 21596

 

Додаток

до розпорядження голови районної ради

09.02.2017 № 10-р

СПИСОК

посадових осіб Горохівської районної ради,

яким надається право використання ключів електронного цифрового підпису

з/п

Прізвище, ім¢я, по батькові Посада
1 2 3
 

ЩЕРБЛЮК

Тарас Васильович

- голова районної ради
 

КЛЕМБА

Віталій Богданович

- заступник голови районної ради
 

ГОЛДОВАНСЬКА

Майя Григорівна

- начальник загального відділу  районної ради
 

ЛИСЬ

Андрій Леонтійович

- головний спеціаліст загального відділу районної ради
 

ЯНІВ

Надія Миколаївна

- головний спеціаліст загального відділу районної ради
  1. й

ЯКИМЧУК

Олег Миколайович

- начальник відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради, комунального майна та роботи із зверненнями громадян
 

СУПРУН

Людмила Василівна

- головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради, комунального майна та роботи із зверненнями громадян
 

МУЗИЧУК

Ірина Федорівна

- спеціаліст І категорії відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради, комунального майна та роботи із зверненнями громадян
 

ЛИЩИШИНА

Людмила Сергіївна

- начальник фінансово-господарського відділу районної ради
 

ФИЩУК

Валентин Миколайович

- головний спеціаліст фінансово-господарського відділу районної ради

Заступник голови ради                                                                 В.Клемба

Читать далее

08 лютий 2017

Відбулася координаційна рада

DSCN9917

Вчора, 07 лютого 2017 року, відбулося шосте  засідання  Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради

Читать далее

Про порядок застосування електронного цифрового підпису у Горохівській районній раді № 9-р

g

ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08 лютого 2017 року Горохів № 9-р

Про порядок застосування електронного

цифрового підпису у Горохівській районній раді

 

Відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис”, Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452, з метою вдосконалення загальних вимог до організації надання посадовим особам права застосування електронного цифрового підпису, виготовлення, ведення обліку, зберігання та знищення їх особистих ключів, а також подання до акредитованого центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування, скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів ключів підписувачів виконавчого апарату районної ради:

1. Затвердити Порядок застосування електронного цифрового підпису у Горохівській районній раді (далі – Порядок), що додається.

2. Працівникам виконавчого апарату районної ради забезпечити дотримання вимог Порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова ради                                                                                   Т.Щерблюк

 

Лись 21596

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної ради

08.02. 2016  № 9-р

 

ПОРЯДОК

застосування електронного цифрового підпису у Горохівській районній раді

І. Загальні положення

1. Цей Порядок поширюється на всіх працівників районної ради, які під час виконання своїх службових обов’язків використовують електронний цифровий підпис.

2. Перелік посадових осіб районної ради, яким надається право застосування електронного цифрового підпису, а також перелік посадових осіб, відповідальних за забезпечення застосування електронного цифрового підпису, затверджується головою районної ради.

3. Послуги на отримання електронних цифрових підписів для працівників районної ради надаються акредитованим центром сертифікації ключів в установленому законодавством порядку.

4. Електронний цифровий підпис використовується для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі.

5. Використання електронного цифрового підпису не змінює порядку підписання документів, встановленого законом для вчинення правочинів у письмовій формі.

6. Працівники районної ради не застосовують електронний цифровий підпис:

для складання електронних документів, які не можуть бути оригіналами у випадках, передбачених законодавством (наприклад, номерні бланки тощо);

для складання електронних документів, які згідно із законодавством можуть бути створені лише в одному оригінальному примірнику.

7. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

електронний цифровий підпис (далі – ЕЦП) – вид електронного підпису, отриманого внаслідок криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа;

особистий ключ – параметр криптографічного алгоритму формування ЕЦП, доступний тільки підписувачу;

посилений сертифікат відкритого ключа – сертифікат відкритого ключа, який відповідає вимогам Закону України “Про електронний цифровий підпис”, виданий акредитованим центром сертифікації ключів;

компрометація особистого ключа – будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа;

блокування посиленого сертифіката відкритого ключа – тимчасове зупинення чинності посиленого сертифіката відкритого ключа;

підписувач – зареєстрована в акредитованому центрі сертифікації ключів посадова особа районної ради, що має особистий ключ і для якої сформовано посилений сертифікат відкритого ключа, яка від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа, електронного декларування.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України “Про електронний цифровий підпис”,  “Про телекомунікації”, Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів  України від 13 липня 2004 року № 903, Правилах посиленої сертифікації, затверджених наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13.01.2005 № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 січня 2005 року за № 104/10384, нормативному документі систем технічного захисту інформації (НДТЗІ 1.1-003-99) “Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу”, затвердженому наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 28.04.1999 № 22, Державному стандарті України  (ДСТУ 3396.2-97) “Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення”, затвердженому наказом Держстандарту України від 11.04.1997 № 200.

ІІ. Організація та контроль

1. Підставою для надання працівнику районної ради ЕЦП є розпорядження про визначення працівників, яким надається право застосування ЕЦП.

2. Здійснення заходів із забезпечення застосування ЕЦП покладається на загальний відділ районної ради.

3. Здійснення заходів з контролю за використанням ЕЦП покладається на загальний відділ районної ради.

4. Загальний відділ районної ради здійснює:

організацію застосування ЕЦП в апараті районної ради, ведення обліку, зберігання та знищення особистих ключів, а також подання до акредитованого центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування, скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів;

доступ користувачів до акредитованого центру сертифікації ключів із своїх робочих місць;

збір, узагальнення, підготовку, перевірку та подання до акредитованого центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів;

надання допомоги працівникам апарату районної ради при генерації особистих ключів підписувачів, підготовку заяв на формування посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів;

ведення обліку носіїв особистих ключів підписувачів та надійних засобів електронного цифрового підпису (крім надійних програмних засобів ЕЦП отриманих з офіційного веб-сайту акредитованого центру сертифікації ключів), що використовуються в апараті районної ради;

зберігання документів та їх електронних копій, на підставі яких отримано послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом;

консультативно-методичну допомогу посадовим особам, відповідальним за використання ЕЦП в районній раді.

5. Посадові особи, визначені відповідальними за забезпечення застосування ЕЦП в районній раді, забезпечують:

організацію застосування ЕЦП в апараті районної ради, ведення обліку, зберігання та знищення особистих ключів, а також подання до акредитованого центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування, скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів;

доступ користувачів до акредитованого центру сертифікації ключів із своїх робочих місць;

збір, узагальнення, підготовку, перевірку та подання до акредитованого центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів;

надання допомоги працівникам районної ради при генерації особистих ключів підписувачів, підготовку заяв на формування посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів;

ведення обліку носіїв особистих ключів підписувачів та надійних засобів електронного цифрового підпису, що використовуються в апараті районної ради;

зберігання документів та їх електронних копій, на підставі яких отримано послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом.

6. Надання акредитованому центру сертифікації ключів інформації (відповідних документів), необхідної для формування, скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів апарату районної ради здійснюється посадовими особами, які визначені відповідальними за забезпечення застосування ЕЦП, за процедурами встановленими регламентом акредитованого центру сертифікації ключів.

7. Облік та знищення особистих ключів підписувачів здійснюється за формою, що додається.

8. Підписувач для виконання своїх посадових обов’язків не може використовувати одночасно кілька чинних посилених сертифікатів особистого відкритого ключа.

ІІІ. Забезпечення захисту інформації під час проведення заходів щодо організації забезпечення застосування ЕЦП

Обробка інформації щодо переліків підписувачів апарату районної ради із зазначенням їх даних, підготовка заяв на реєстрацію підписувачів, скасування, блокування та поновлення посиленого сертифіката відкритого ключа, а також генерація особистого ключа і його збереження на носій ключової інформації повинні здійснюватися виключно загальним відділом районної ради та посадовими особами, визначеними відповідальними за забезпечення застосування ЕЦП в апараті районної ради.

IV. Використання, зберігання та знищення особистих ключів підписувачів

 1. Використання особистого ключа ЕЦП:

1) підписувач несе відповідальність за зберігання особистого ключа;

2) використання особистого ключа підписувачем здійснюється на умовах конфіденційності. Підписувач зобов’язаний зберігати особистий ключ у таємниці та не допускати його використання іншими особами. Підписувач зобов’язаний зберігати пароль доступу до особистого ключа у таємниці;

3) для забезпечення конфіденційності пароля доступу до особистого ключа підписувач має право систематично змінювати пароль з використанням надійного засобу ЕЦП;

4) копіювання особистого ключа та/або передача його іншим особам забороняється;

5) у приміщенні, де перебувають або до якого мають доступ інші особи, забороняється залишати надійні засоби ЕЦП з введеним особистим ключем за відсутності підписувала.

2. Зберігання особистого ключа ЕЦП:

1) особистий ключ підписувача зберігається у спосіб, що унеможливлює його компрометацію (в особистому сейфі, спеціально обладнаному приміщенні тощо);

2) місце зберігання носія особистого ключа підписувача та порядок його зберігання визначається підрозділом, який виконує функції із забезпечення  застосування та контролю за використанням ЕЦП, або підрозділом чи працівником, на який/якого покладено виконання відповідних функцій.

3. Знищення особистого ключа ЕЦП:

1) після скасування посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів, відповідний підрозділ або відповідальна особа зобов’язані знищити особистий ключ методом, що не допускає можливості його відновлення;

2) перед знищенням особистого ключа відповідний підрозділ або відповідальна за це особа зобов’язані перевірити відправлення (отримання) електронних документів з використанням цього ключа;

3) про знищення особистого ключа посадова особа, яка визначена відповідальною за забезпечення застосування ЕЦП у апараті районної ради, робить відповідний запис у журналі реєстрації особистих ключів ЕЦП із зазначенням дати, точного часу, прізвища, ім’я, по батькові та посади особи, ключ якої знищили.

V. Блокування, поновлення та скасування посиленого сертифіката відкритого ключа

1. Блокування та поновлення посиленого сертифіката відкритого ключа:

1) у разі компрометації або обґрунтованої підозри щодо компрометації особистого ключа підписувач зобов’язаний терміново повідомити про це відповідальну за забезпечення застосування ЕЦП у апараті районної ради особу, яка повинна підготувати заяву на блокування посиленого сертифіката відкритого ключа та безпосередньо звернутися до акредитованого центру сертифікації ключів або його відокремленого пункту реєстрації користувачів;

2)відповідальна за забезпечення застосування ЕЦП у апараті районної ради особа здійснює фіксування кожного випадку звернення про блокування та поновлення посиленого сертифіката відкритого ключа;

3) блокований посилений сертифікат відкритого ключа поновлюється:

- у разі наявності заяви власника особистого ключа або його уповноваженого представника;

- за рішенням суду, що набрало законної сили;

- у разі встановлення недостовірності даних про компрометацію особистого ключа.

2. Скасування посиленого сертифіката відкритого ключа:

1) посилений сертифікат відкритого ключа підписувача скасовується у разі:

- припинення діяльності юридичної особи – власника особистого ключа;

- смерті фізичної особи – підписувача або набрання законної сили рішенням суду про оголошення працівника померлим, визнання  безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності;

- подання недостовірних даних про підписувача;

- закінчення строку чинності посиленого сертифіката відкритого ключа;

- подання заяви власника особистого ключа або його уповноваженого представника про скасування посиленого сертифіката відкритого ключа;

- зміни даних про підписувача, що зазначені у посиленому сертифікаті відкритого ключа;

- звільнення підписувача або переведення на іншу посаду;

- відсторонення від виконання повноважень за посадою;

- компрометації особистого ключа.                                                                                                                Додаток

до Порядку застосування

електронного

цифрового підпису в

апараті районної ради

ЖУРНАЛ

обліку особистих ключів

з/п

Дата та час Тип НКІ Заводський номер НКІ Дата та розпис підписувача за отримання НКІ Відмітка про інструктаж Відмітка про знищення
1 2 3 4 5 6 7
1.

18.01.2016

11.00

CD-диск хххххххх

18.01.2016

_________

(підпис)

Іванов І.І.

_________

(підпис)

Сергієнко А.А.

Знищено шляхом подрібнення19.01.2018 15.00_________

(підпис)

Матвійчук Р.М.

             

* – інструктаж підписувача та знищення НКІ здійснюється особами, які визначені відповідальними за забезпечення застосування ЕЦП

Читать далее

07 лютий 2017

Про зразки та описи печатки загального відділу районної ради і реєстраційного штампа № 8-р

g

ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07 лютого 2017 року Горохів № 8-р

Про зразки та описи печатки загального відділу районної ради

і реєстраційного штампа

 

Відповідно до ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 97, 98 Інструкції з діловодства в Горохівській районній раді, затвердженої розпорядженням голови районної ради від 29.12.2016 № 73-р, у зв’язку з пошкодженням печатки «Канцелярія» та реєстраційного штампа:

1.Затвердити:

1) зразок та опис печатки загального відділу Горохівської районної ради (додатки 1, 2);

2) зразок та опис реєстраційного штампа Горохівської районної ради (додатки  3,4).

2. Начальнику загального відділу районної ради Голдованській М.Г. забезпечити виготовлення печатки «Загальний відділ» та реєстраційного штампа. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Клембу В.Б.

 

Голова ради                                                                                               Т.Щерблюк

 

Голдованська 21846

Додаток 1

Додаток 3                                                                                                                                                                                                                                                          Додаток 2

ОПИС

печатки «Загальний відділ» Горохівської районної ради

Печатка «Загальний відділ» має форму кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлені подвійним бортиком. У центрі печатки горизонтально розміщується назва відділу, саме «Загальний відділ», обрамлена колом діаметром 28 мм.

На полі між зовнішнім обрамленням і обрамленням напису у центрі печатки розміщуються:

- у нижній частині по колу зліва направо – слова «Україна»

- у верхній частині печатки по колу розміщуються слова «Горохівська районна рада».

  

 Заступник голови ради                                                                                 В.Клемба

 

                                                                                                                Додаток 4

ОПИС

реєстраційного штампа Горохівської районної ради

Реєстраційний штамп Горохівської районної ради має форму прямокутника розміром 40 мм горизонтально та 15 мм вертикально.

 У межах площі штампа центровим способом українською мовою розміщується текст, який включає напис «Горохівська районна рада»

 Нижче –

«Дата________________»

 ще нижче –

«Індекс_______________»

 

Заступник голови ради                                                                               В.Клемба

Читать далее

Про нагородження Почесною грамотою районної ради № 7-р

g

ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07 лютого 2017 року Горохів № 7-р

Про нагородження

Почесною грамотою районної ради

 

Нагородити Почесною грамотою районної ради  за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток агропромислового розвитку району  та з нагоди 70-річччя від Дня народження ПРИТОЛЮКА Романа Васильовича, керівника приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «Русь».

 

Голова ради                                                                                            Т.Щерблюк

 

Голдованська 21846

Читать далее

Про зміни до Податкового законодавства на 2017 рік

 g

ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Координаційна рада з питань місцевого самоврядування

при голові районної ради

РІШЕННЯ

07 лютого 2017 року Горохів № 6/1

 

Про зміни до Податкового 

законодавства на 2017 рік

 

Заслухавши інформацію заступника начальника ОДПІ начальника Горохівського відділення Володимир-Волинського ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області Дегнеги Р.Я. Про зміни до Податкового законодавства на 2017 рік координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Горохівської районної ради 

ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію заступника начальника ОДПІ начальника Горохівського відділення Володимир-Волинського ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області Дегнеги Р.Я.  взяти до відома.

2. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам рад району  в найкоротші терміни прийняти рішення „Про прийняття ставок  встановлення на території сільських рад плати за землю в частині земельного податку на затвердження Положення про плату за землю”, „Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості та для об’єктів не житлової нерухомості” та „Про встановлення ставки транспортного та єдиного податку”.

 

Голова районної ради                                                            Т.В. Щерблюк

Читать далее

07 лютий 2017

Про стан утримання в зимовий період доріг загального користування місцевого значення на території району

 g

ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Координаційна рада з питань місцевого самоврядування

при голові районної ради

РІШЕННЯ

 

07 лютого 2017 року Горохів  № 6/2

 

Про стан утримання в зимовий період доріг загального

користування місцевого значення на території району

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови районної ради Т.В.Щерблюка, „Про стан утримання в зимовий період доріг загального користування місцевого значення на території району”  координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові районної ради ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію, голови районної ради Т.В.Щерблюка „Про стан утримання в зимовий період доріг загального користування місцевого значення на території району” взяти до відома.

2. Рекомендувати районній раді на черговій сесії розглянути питання „Про роботу філії „Горохіський автодор”.

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                           Т.В. Щерблюк

Читать далее

07 лютий 2017

Про електронне декларування осіб уповноважених на виконання функції держави місцевого самоврядування

 g

ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Координаційна рада з питань місцевого самоврядування

при голові районної ради

РІШЕННЯ

07 лютого 2017 року Горохів  № 6/3

 

Про електронне декларування осіб уповноважених на

виконання функції держави місцевого самоврядування

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради, комунального майна та роботи із зверненнями громадян О.М.Якимчука „Про електронне декларування осіб уповноважених на виконання функції держави місцевого самоврядування”  координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові районної ради ВИРІШИЛА:                                  

 

1.  Інформацію, начальника відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради, комунального майна та роботи із зверненнями громадян О.М.Якимчука „Про електронне декларування осіб уповноважених на виконання функції держави місцевого самоврядування”  взяти до відома.

2. Рекомендувати  сільським, селищним, міським  головам рад району провести серед депутатів місцевих рад роз’яснювальну роботу щодо електронного декларування.

      

Голова районної ради                                                                           Т.В. Щерблюк

Читать далее

07 лютий 2017

Про розгляд подання про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення

 g

ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Координаційна рада з питань місцевого самоврядування

при голові районної ради

РІШЕННЯ

07 лютого 2017 року Горохів  № 6/4

 

 

Про розгляд подання про причини та умови, що сприяли

вчиненню кримінального правопорушення

 

Заслухавши інформацію заступника голови районної ради  В.Б.Клемби, „Про розгляд подання про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення”, координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові районної ради ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію заступника голови районної ради  В.Б.Клемби, „Про розгляд подання про причини та умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення”, взяти до відома.

2. Рекомендувати  сільським, селищним, міським  головам рад району дотримуватися чинного законодавства,  з метою недопущення кримінального правопорушення.

    

 

Голова районної ради                                                                           Т.В. Щерблюк

Читать далее


© Горохівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"